Att återvinna ett hem - livsstilsmigration och drömmen om landet

Tillsammans med Umeå universitet och Lugnviks IF driver vi ett projekt för ökad inflyttning, hållbart boende och attraktivare livsmiljöer på landsbygden. Projektet ska ta tillvara på trender och beteenden som förstärkts i samband med pandemin.

Projektet är en del av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighets utlysning "Framtidens attraktiva livsmiljöer - lärdomar från pandemin". Vårt arbete tar fasta på intresset för att bo och verka på landsbygden, en trend som tros ha ökat i och med pandemin.

Ödehus och attraktiva livmiljöer

Tillsammans med Umeå universitet och Lugnviks IF undersöker vi dels hur vi kan skapa estetiska, hållbara och inkluderande livsmiljöer i våra små serviceorter på landsbygden, dels hur vi kan tillgängliggöra och skapa boende för fler personer, genom att ta tillvara så kallade ödehus. Ödehusen är en del av vårt kulturarv, och projektet vill bidra till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Lugnvik i fokus för modellarbete

Projektets case är Lugnvik, och samarbetspartner på orten är föreningen Lugnviks IF. Tillsammans med föreningen arbetar vi fram modeller för hur vi ska ta oss an frågorna om ödehus och den gemensamma livsmiljön. Umeå universitet å sin sida, gör en tvådelad studie: dels en intervjustudie med inflyttare, om boendemotiv, önskemål och synen på hållbarhet, dels en policyanalys av hur kommunen planerar för inflyttning. Intervjustudien, "Den nya gröna vågen och praktiska inflyttare", finns att ladda ner under Relaterade dokument.

Projektets omfattning

Projektet pågår från november 2021 till och med oktober 2023. Projektets totala budget är 2,5 miljoner kronor, varav Vinnova går in med 2 miljoner medan Kramfors kommun och Umeå universitet står för en halv miljon tillsammans.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Karin Högström, kulturutvecklare
Tel: 0612-80081
karin.hogstrom@kramfors.se

Andreas Gylling, utvecklingssekreterare
Tel: 0612-80818
andreas.gylling@kramfors.se

Marie Böhlin, projektledare inflyttning
Tel: 0612-80085
marie.bohlin@kramfors.se