Projektstruktur och mål

Arbetet i projektet utgick från sju kluster. I varje kluster ingick ett antal medskapare, som deltog i projektets aktiviteter på olika sätt. Medskaparna var föreningar och aktiva, företag inom besöksnäringen samt de kulturella och kreativa näringarna, barn och unga samt nysvenskar. Tillsammans fortsätter vi stärka besöksnäringen i Ådalen och Höga Kusten!

Sju kluster

 1. Nyhamn, Marieberg, Box och Sandslån
 2. Nyland, Ytterlännäs gamla kyrka och Bollstabruk
 3. Kramforsviken, Öd
 4. Frånö, Lunde, Svanö, Sandö och Klockestrand
 5. Prästmon, Häxberget, häxmuséet och häxkällarna
 6. Nyadal, Hornöberget
 7. Norrfällsviken

Projektstruktur

Projektägare:

 • Kramfors kommun

Offentliga medfinansiärer:

 • Region Västernorrland
 • Länsstyrelsen Västernorrland
 • Kramfors kommun
 • Murberget – Länsmuseet Västernorrland
 • Ådalsbygdens pastorat/Svenska kyrkan

Privata finansiärer:

 • Box Destilleri
 • Båtklubben Bävern
 • Båtklubben Flottaren
 • Frånö Folkets hus
 • Hamnmagasinets Vänner
 • Köja-Marieberg Lokalhistoriska förening
 • Lunde Folkets hus
 • Norrfällsvikens Fiskehamnsförening
 • Nyadals Intresseförening
 • Sandslåns Vandrarhem & Camping/Sandslåns Varv
 • Svanö Folkets hus
 • Ådalen III

Samarbetspartners:

 • Riksantikvarieämbetet
 • SCA, Bollsta sågverk
 • Mondi Dynäs AB
  - Höga Kusten Destinationsutveckling AB
 • Höga Kusten Turism
 • Hola Folkhögskola
 • Föreningen Dynäs II
 • Föreningen Styra

Mål och förväntade resultat

 • Ta fram minst tre större berättelser. Minst fem aktörer ska samverka i varje berättelse.
 • Initiera en plattform ”Off the beaten track” med minst 30 aktiviteter/erbjudanden från regionen.
 • Arbeta med aktörer och personer som har olika bakgrunder & erfarenheter.
 • Genomföra investeringar i sju identifierade områden/noder.
 • Lättillgänglig & tydlig information.

Förväntade effekter på sikt

 • Minst 5 nya företag skapas.
 • Minst 10 nya besöksanledningar.
 • Minst 10 nya arbetstillfällen.
 • Omsättningsökning inom KKN med 5 procent per år.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Patrik Asplund
Chef Kultur och fritidsenheten
Tel: 0612-801 70
patrik.asplund@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.