Mariebergs kulturreservat, en viktig kulturmiljö i Kramfors kommun.

INKULT - inkluderande kulturmiljöer

INKULT - inkluderande kulturmiljöer är ett projekt finansierat av forskningsrådet Vinnova. I projektet ingår förutom Kramfors kommun de två organisationerna KMV forum och Living Cities.

Kulturmiljöerna berättar om förr

Kulturmiljön finns överallt omkring oss, varav några platser är mer uppmärksammade än andra. Många besöker kulturmiljöer på fritiden, inte minst på semestern. Det kan ske som ett fikastopp vid ett forngravfält intill landsvägen, eller som en promenad genom en gammal industribebyggelse från tidigt 1900-tal. Platserna berättar om förr.

För alla sker inte besöken med samma lätthet. Det finns personliga hinder i form av funktionsvariationer som försvårar besöken på olika sätt, inte minst att ta sig dit och att förstå det förmedlade budskapet på en viss plats. Vi vill ändra på detta eftersom alla har rätt att ta del av dessa värden och upplevelser.

Verktygslåda för ökad tillgänglighet

I vårt projekt ska vi försöka undanröja hinder för flickor, pojkar, kvinnor och män med olika funktionsvariationer. Vi kommer testa olika former för hur tillgänglighet, inkludering och delaktighet till kulturmiljön kan förbättras. Tanken är att ta fram en verktygslåda som kan användas av de som på något sätt hanterar kulturmiljöer, allt från kommuner, regioner, statliga myndigheter till hembygdsföreningar. Ur verktygslådan ska man kunna inspireras av att på olika sätt försöka undanröja hinder både i befintliga och tillkommande kulturmiljöer så att alla kan ta del av dem. Verktygen ska vara enkla och inte kräva en extra stor budget utöver det normala.

Metoder för delaktighet och inkludering

Utgångspunkten är att utgå från metoder för delaktighet och inkludering som vi själva, och andra har utvecklat inom liknande och andra tillämpningsområden som t.ex. mobilitet, urbana grönområden, dialogförfaranden i samhällsplaneringsprocesser, Unescos guider för hållbar turism, interpretation av kulturarv m.fl. Metoderna vidareutvecklas och anpassas för kulturmiljöområdets speciella förutsättningar kring autenticitetskrav och berättelserikedom.

Projektets omfattning

Metoderna som ska utgöra verktygslådan kommer att undersökas i testbäddar på tre platser i Sverige. Förutom hos oss i Kramfors kommun kommer det även finnas testbäddar i Spånga-Tensta utanför Stockholm och Visby på Gotland.

Projektet pågår från försommaren 2020 till december 2021.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Karin Högström, kulturutvecklare
Tel: 0612-80081
karin.hogstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.