Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten

Projektperiod: 1 april 2022 till 31 oktober 2023

Budget: 2 761 795 kronor

Huvudaktiviteter: Analys och omvärldsbevakning, digital plattform, extern kommunikation och samverkan

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland och de fyra Höga Kusten-kommunerna, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

En attraktiv livsmiljö i kombination med ett gott företagsklimat gör att fler företag växer och att människor flyttar hit, vilket inte bara gynnar den enskilda kommunen utan arbetsmarknadsregionen som helhet. Idag väljer allt fler sin plats att bo på baserat på hela "livspaketet", tillgång till service, fritidsaktiviteter, natur osv. Därför ska Höga Kusten-kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik tillsammans med näringslivet ta fram ett gemensamt strategiskt arbetssätt och kommunikation för att attrahera kompetens till Höga Kusten. Genom att arbeta tillsammans tar man vara både på kommunernas och företagens enskilda styrkor samt attraktionskraften i Höga Kusten som varumärke.

Några av de aktiviteter som görs i projektet är:

Storytelling om personer och branscher inom privat och offentlig sektor i Höga Kusten
Verktygslåda och föreläsning employer branding utifrån platsvarumärket och livsmiljön

Samverkan med bland annat Handelskammaren Mittsverige, Bron Innovation, industrigrupperna i Höga Kusten, Destination Jobb Örnsköldsvik med jobbaochlev.se, Höga Kusten Turism med hogakusten.com, Höga Kusten Destinationsutveckling och Leader Höga Kusten i olika insatser.

Målsättningen med projektet är att samarbetet mellan näringslivet och kommunerna samt en gemensam kommunikation ska leda till ökad sysselsättning, konkurrenskraft och tillväxt i Höga Kusten och länet.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg