Upphovsperson - minabibliotek.se

Bilden ägs av minabibliotek.se

Remissversion - Riktlinje för Nationella Minoriteter

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till riktlinjen för nationella minoriteter och minoritetsspråk. Under granskningstiden fram till den 31 augusti 2020 har du möjlighet att ta del av förslaget till riktlinjen.

Riktlinjens syfte är att tillsammans med minoriteterna ta fram ett underlag som ska verka för en gemensam kunskap och riktning i arbetet för nationella minoriteter och minoritetsspråk. Detta är ett långsiktigt dokument som gäller samtliga verksamheter i kommunorganisationen.

Förslaget till riktlinjen och arbetet kring nationella minoriteter överensstämmer med Kramfors kommuns målstyrning för en involverande kommun där ditt engagemang och dina idéer tas tillvara.

Riktlinjen hittar du här (länk)PDF eller så kan du hämta ut en fysisk kopia i Kom in kundtjänsten.

Har ni frågor och funderingar om riktlinjen, kontakta Evelina Hellgren.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast 31 augusti 2020 till:

Kom in kundtjänsten, 872 80 Kramfors eller via länken för enkäten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rätten att överklaga

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta riktlinjen.

Varför extern remiss?

”Minoritetspolitiken bedrivs tillsammans med minoriteterna, inte för eller åt dem” (Ramkonventionen (Art 15) och Språkstadgan (Art. 7.4)).

Enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk:

§ 5 - förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.
Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.

Beslutet från KSAU hittar du under relaterade dokument till höger.


Uppdaterad: 2020-06-10 Sidansvarig: Evelina Hellgren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Evelina Hellgren, Projektledare
Tel: 0612-801 38
evelina.hellgren@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.