Nyheter inom Kommun och demokrati


 • Utbildning i vårt nya
  samverkansavtal


  Sedan 1 augusti arbetar Kramfors kommun med ett nytt samverkansavtal som grund. Under förra veckan bjöd vi därför in alla chefer samt fackliga representanter och huvudskyddsombud/skyddsombud till utbi...

 • Nya demensplatser skapas
  på Viktoriagården


  Demens drabbar tusentals personer årligen. Dessa behöver speciellt anpassad vård, helst i ett boende med demensinriktning. För att möta det ökade behovet beslutade BAS-nämnden idag att skapa 20 nya de...

 • Samverkan mellan BAS och
  ideella föreningar underlättas


  För att möjliggöra och utveckla de samarbeten som sker mellan kommunen inom BAS-nämndens område och ideella föreningar har en riktlinje för idéburet offentligt partnerskap arbetats fram. Riktlinjen an...

 • Öppna asylförskolan
  i Bollstabruk dras in


  Enligt ett beslut av BKU-nämnden ska kommunens öppna asylförskolor finansieras av medel från Migrationsverket. På grund av förändrat behov och minskad ersättning har vi därför inte längre möjlighet hå...

 • Kulturutskottet flyttas
  till blivande Bildningsnämnden


  De frågor som behandlats i Kulturutskottet flyttas till den kommande Bildningsnämnden. Det beslutade BKU-nämnden idag, onsdag.

 • Kommunfullmäktige 29 oktober 2018


  Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund där du som medborgare har möjlighet att ställa frågor. Politiker och allmänhet hälsas välkomna!


 • Ny mandatperiod 15 oktober 2018


  Efter valet börjar en ny mandatperiod för kommunfullmäktige. Det sker idag den 15 oktober och betyder att nya politiker snart ska ta plats i den högsta beslutande församlingen i vår kommun för fyra år...

 • Ledsamt om någon känner sig felaktigt behandlad


  Det förekommer att kommuner kritiseras för att barn placerats i särskola utan tillräckliga underlag. Enligt en privatperson har detta skett i Kramfors kommun, vilket BKU-nämndens ordförande Thomas Näs...

 • Eventuell felinskrivning
  i särskolan utreds


  Under våren tog Kramfors kommun emot meddelanden från en privatperson som hävdar att vi i början av 2000-talet skrev in elever i särskolan som inte hörde hemma där. Efter en granskning bedöms att inge...

 • Delårsrapport med stora utmaningar


  Vår kommun står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Efter årets åtta första månader visar helårsprognosen för Kramfors kommun ett negativt resultat på 43 miljoner kronor och ett ...
Hantera prenumeration
Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Arkiv 2022

September (7)
Augusti (6)
Juli (3)
Juni (19)
Maj (9)
April (6)
Mars (7)
Februari (10)
Januari (5)

Arkiv 2021

December (10)
November (9)
Oktober (11)
September (9)
Augusti (3)
Juli (3)
Juni (6)
Maj (12)
April (13)
Mars (7)
Februari (10)
Januari (6)

Arkiv 2020

December (7)
November (10)
Oktober (11)
September (9)
Augusti (2)
Juli (1)
Juni (14)
Maj (8)
April (9)
Mars (13)
Februari (12)
Januari (13)

Arkiv 2019

December (9)
November (18)
Oktober (10)
September (8)
Augusti (3)
Juli (2)
Juni (16)
Maj (16)
April (8)
Mars (7)
Februari (3)
Januari (7)

Arkiv 2018

December (6)
November (9)
Oktober (11)
September (6)
Augusti (3)
Juni (12)
Maj (13)
April (10)
Mars (16)
Februari (8)
Januari (6)

Arkiv 2017

December (12)
November (3)
Oktober (9)
September (11)
Augusti (6)
Juni (5)
Maj (6)
April (9)
Mars (5)
Februari (8)
Januari (5)

Arkiv 2016

December (6)
November (6)