13 november 2016

Höga kusten - bevara & utveckla

Det är viktigt att Höga kusten skyddas och bevaras. Men det är också viktigt att det kan ske en utveckling i området för både dem som bor, arbetar och besöker världsarvet.

Det anser Kramfors kommun som har yttrat sig till Länsstyrelsen kring den förvaltningsplan för världsarvet Höga kusten som finns framtagen för åren 2016-2020.

- Världsarvet Höga kusten är ett unikt område som ska bevaras samtidigt som näringsliv och friluftsliv får möjlighet att utvecklas. Närheten till vatten, de branta stränderna och de mäktiga dalgångarna har stor betydelse för upplevelsen av landet som stiger ur havet, säger Gudrun Sjödin (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Området har ett högt riksintresse
En levande bygd är till stor del en av förutsättningarna för Höga kusten som riksintresse för både turism och näringsliv.

- Det är en kombination av olika förutsättningar i kustområdet som skapar det höga värdet; både den ursprungliga karaktären, natur- och kulturvärdena samt Höga kusten som destination för turism, understryker Staffan Östman, chef samhällsavdelningen.

Kommunen vill att Länsstyrelsen kompletterar planen med en karta som tydligt visar den geografiska avgränsningen för Höga kusten som världsarv.


Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Staffan Östman
Chef samhällsavdelningen
Tel: 0612 - 803 07
staffan.ostman@kramfors.se

Gudrun Sjödin
Vice ordf. kommunstyrelsen
Tel: 070 - 358 04 02
gudrun.sjodin@kramfors.se