24 november 2016

Resultat medarbetarundersökning

Vi har i höst genomfört en medarbetarundersökning som nu är klar.

I år genomfördes den mindre varianten och det har sammanlagt varit 71 procent som har svarat på undersökningen.

Även i år har resultatet på medarbetarundersökning varit ett mycket bra resultat. Resultatet visar att vi:

•Vi är väl insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av oss.
•Har arbeten vi upplever som meningsfulla och ser framemot att gå till arbetet. •Samarbetar bra på våra arbetsplatser och vi ställer upp och hjälper varandra.
•Vi är nöjda med kommunens chefer och har förtroende för vår närmaste chefs sätt att leda verksamheten.

Som föregående år är det BKU som har de nöjdaste medarbetarna.

- Andelen kränkningar och trakasserier har sjunkit sedan förra året men det är fortfarande ett område vi måste fortsätta att arbeta med, säger Mikael Gidlöf HR-chef.

Läs mer om medarbetarundersökningen i denna pdf-fil. Pdf, 447.5 kB.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

HR-chef Mikael Gidlöf
Tel: 0612 - 808 09
mikael.gidlof@kramfors.se