• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
07 mars 2017
Kommun & demokrati

Jämställdhet prioriteras

Den här veckan firas internationella kvinnodagen runt om i världen. Så även hos oss i Kramfors.

I morgon den 8 mars finns både vår jämställdhetsutvecklare Jenny Långström och Anna-Karin Hasselborg, samordnare för frågor som rör våld i nära relation, på Kramforshjärtat från klockan 13.00.

* De visar statistik på hur jämställt Kramfors kommun egentligen är.
* De visar exempel på hur kommunens arbete för jämställdhet ser ut.
* De samlar också in synpunkter på vilka jämställdhetsfrågor du som invånare tycker att vi ska prioritera och arbeta med.

Båda styrkor och svagheter
Det finns i dagsläget både styrkor och svagheter i Kramfors kommun när det gäller jämställdhet.

Kommunen dras med höga sjuktal för kvinnor. Och pojkar har generellt sett sämre meritvärden än flickor i årskurs 9. På plussidan: att både kvinnor och män arbetar heltid i hög utsträckning och att könsfördelningen är relativt jämn i kommunfullmäktige.

Handlingsplan på gång
Jämställdhetsarbetet i Kramfors kommun är just nu inne i en expansiv fas. En genomlysning har gjorts och arbetet med en handlingsplan är i gång. Ett exempel är en utbildningsserie för medarbetare som pågår under hela 2017.

- Där ligger fokus på att kommunicera jämställt och jämlikt, dels för att bryta stelnade föreställningar om manligt och kvinnligt, dels för att göra våra bild- och ordval mer inkluderande, säger Jenny Långström jämställdhetsutvecklare.

Anna- Karin Hasselborg, samordnare våld i nära relation:
- Arbetet med att motverka våld i nära relation har under det senaste året genomgått ett stort utvecklingsarbete. Både rutiner och utbildningsserier har höjt kvaliteten på den samverkan som kommunen har med andra myndigheter och det stöd som kommunen kan erbjuda våra invånare.

FAKTA
Vad betyder jämställdhet?

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Jämställdhet är en mänsklig rättighet och ytterst en demokrati- och rättvisefråga som berör hela samhället. Jämställdhet är också en fråga om samhällseffektivitet och kvalitet i våra verksamheter.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Nina Ulander

Frågor kring nyheten?

Jenny Långström
Jämställdhetsutvecklare
Tel: 0612 - 800 84
jenny.langstrom@kramfors.se

Anna-Karin Hasselborg
Samordnare våld i nära relation
Tel: 0612-802 91
anna-karin.hasselborg@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.