• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
03 april 2017
Kommun & demokrati

SFI-undervisning ändras

De flyktingar som bor i Migrationsverkets boenden skrivs inte längre in vid vår SFI-undervisning. Detta som en följd av att staten förändrat ersättningen till kommunernas språkundervisning. Ansvaret har istället lagts över på studieförbund och civilsamhället.

Det var den 1 februari som Migrationsverkets ersättning till kommunerna för SFI-undervisning (Svenska för invandrare) upphörde. För Kramfors kommuns del innebär det en minskning med cirka 600 000 kronor.

- Konsekvensen blir att vi inte kan ta emot nya elever från anläggningsboendena, säger Jonne Norlin (S), ordförande i Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden.

Beslut taget i BAS-nämnden
Ärendet var uppe som en punkt vid BAS-nämndens sammanträde i torsdags. Jonne Norlin förklarar att Kramfors kommun även fortsättningsvis skulle vilja ta emot nya elever från boendena, men att det blir omöjligt nu när det ekonomiska underlaget försvinner.

- Viktigt att poängtera är att de elever som redan är inskrivna hos oss inte berörs. Alla som redan går hos oss får fortsätta sin undervisning som vanligt.

Förkortad väntetid orsaken
En förklaring till regeringens ändrade ersättningsformer är att man önskar förkorta väntetiderna i anläggningsboendena. Behovet av SFI i väntan på egen bosättning ska därmed minska. Istället riktas medel till tidiga insatser för asylsökande mot studieförbund, civilsamhället och andra aktörer.

- Som vi hoppas och tror ska kunna tillgodose behovet av att lära sig svenska så fort som möjligt, säger Jonne Norlin.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.