• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages
04 april 2017
Kommun & demokrati

Tuff uppgift för BAS verksamheter

I arbetet med budget 2017 står BAS-förvaltningen och dess nämnd inför stora utmaningar. Ett befarat minus på 29,4 miljoner kronor ska hämtas upp.
- Det blir tufft, men vi ska göra allt för att räta upp situationen, säger nämndens ordförande Jonne Norlin (S).

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden har en stor och mångfacetterad verksamhet i Kramfors kommun. Den spänner sig över till exempel äldrevård, flyktingmottagning, arbetsmarknad, stöd till barn, unga och deras föräldrar samt vuxenutbildning. Viktiga verksamheter som rör många.

- Och vi är framgångsrika i Kramfors, berättar Jonne Norlin.

Han exemplifierar sitt uttalande med att 88 procent av de ungdomar som fått hjälp via familje- och individomsorgen klarar sig bra på det stödet och att 96 procent av de som går yrkeshögskola hos oss får jobb efter examen.

Handlingsplan framtagen
Inför det senaste sammanträdet i BAS-nämnden (30/3) hade förvaltningen tagit fram underlag till hur man ska arbeta för att mildra det befarade underskottet.
- Det var en mycket gedigen handlingsplan, berättar Norlin.
- Vissa beslut togs direkt vid nämnden, men det finns också många punkter som ska utredas vidare för senare beslut.

Hur tänker ni strategiskt?
- Vi har många beslut att fatta, men försöker göra det med vett och sans. Inte göra något förhastat, utan verkligen känna till konsekvenserna av vad som sker vid indragningar och förändringar. Vi har till exempel verksamheter som inte är lagstadgade, men som vi ändå värnar.

Kramforshjärtat, Familjeteamet och annat blir kvar
Exempel på det sistnämnda är Kramforshjärtat; den populära samlingsplats på Limstagatan som öppnades i december. BAS-nämnden fattade i torsdags beslut om att den är viktig nog att behålla. Familjeteamet kommer också att finnas kvar med två familjestödjare.

Andra verksamheter nämnden beslutade att värna är det väntjänstbidrag som ges till pensionärsorganisationerna. Även det länsgemensamma utvecklingsarbetet inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård är säkrat. Satsningen på öka kunskapen kring våld i nära relationer och stötta våldsutsatta fortsätter också.

Tidigare beslut sparar också
BAS-förvaltningen jobbar ständigt med att utveckla, förbättra och förenkla. En del av dessa ambitioner innebär att vi kommer att spara pengar under 2017. Detta kan handla om:

 • Användande av telefontolkar i högre grad än nu
 • Minskade kostnader för placerade barn på grund av planerade avslut
 • Inköp av nya trygghetslarm
 • Minskade hjälpmedelskostnader i och med samarbetet med Samhall
 • Försöket med värmestuga på Järnvägsgatan upphör 30 april

Många fler områden ska utredas
Som tidigare beskrivits är BAS verksamheter många och det finns en hel del att se över. BAS-nämnden gav därför sin förvaltning i uppdrag att fortsätta utreda var det finns besparingar att göra.

Bilkostnader, boende med särskild service (LSS), äldreomsorgens kostnader, arbetsuppgifter inom hemsjukvården och de ökade behoven som uppstått inom socialtjänsten på grund av asylmottagandet är sådant som redan nu står inför luppen.

Annat som ska utvärderas är:

 • Sjukanmälningstjänsten
 • Matdistribution till ordinärt boende
 • Kostnader vid beredskapsanställningar
 • Träakademien
 • Flyktingsamordnare
 • Praktiksamordnare
 • Avgifter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel

Arbetet har bara börjat
Torsdagens BAS-nämnd kan sägas vara startskottet för besparingsarbetet. Än återstår många timmars utredning, förslagsskrivning och beslutsfattande innan budgeten är i hamn.

- Att lyckas med uppdraget att hämta in nästan 30 miljoner kronor är en väldigt svår uppgift och jag är inte säker på att vi lyckas. Men jag är helt säker på att vi alla gör så mycket vi kan, avslutar Jonne Norlin.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Anna-Stina Fors Sjödin
Förvaltningschef BAS
0612-802 34
annastina.fors.sjodin@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.