• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
06 april 2017
Kommun & demokrati

Morgondagens service

Hur ska servicen i vår kommun se ut i framtiden? Den frågan stod i fokus när vi i tisdags bjöd in till medborgardialoger i Kramfors och Nyland. Som inbjudare till träffarna stod projektet ”Framtidsbygget – en hel kommun”.

Ådalsskolan
Under förmiddagen fick 60 elever på Ådalsskolan göra sina röster hörda. Konsultföretaget Your Will, som genomförde medborgardialogerna, fick ungdomarna att genom bollkastning visa vilka områden de tycker är viktiga när man skapar kommunens framtida serviceplan.

Ett uttalande var: "Äldrevården borde vi satsa mer på. Jag jobbar där på helger och lov, personalen gör så mycket. Satsa mer på hemtjänsten och mer på personal så personalen slipper stressa. Idag saknas det personal jämt."

Övriga viktiga områden för gymnasieeleverna var bland annat polis, räddningstjänst, skola och sjukvård. 

Kramforshjärtat
Efter lunchen stod Kramforshjärtat på tur. Där samlades cirka 40 personer med åsikter om hur och vilken service en väl fungerande ort bör ha. Med blandad språknivå underlättades samtalen med hjälp av bilder. Fokus på diskussionerna för målgruppen handlade om arbetstillfällen och statliga processer som de stöter på.

Nyland
Till sist avrundades kvällen med öppen medborgardialog i Nylands Folkets hus. Cirka 20 personer hade anmält sitt intresse och sex gäster från politiken var på plats. 

Efter inledande intervju med Jan Sahlén och Bertil Böhlin förde Your Wills Stina Haglund med kollegor processen vidare med reflektioner och tyckande, både i grupp och enskilt. Viktigt att diskutera vidare tyckte gruppen bland annat var frågor kring infrastruktur.

Nästa träff i Ullånger
Allt material som kom fram under dagen sammanställs just nu för att ligga till grund för arbetet med den kommunala serviceplanen.

Nästa medborgardialog om serviceplanen blir
20 april kl 18.30
Centrum i Ullånger

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Andreas Gylling
Samhällsplanerare
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.