• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
07 april 2017
Kommun & demokrati

Årsredovisning 2016

Fjolårets årsredovisning för Kramfors kommun visar på en vinst för kommunen på 13,2 miljoner. Kommunallagens balanskrav är i och med detta uppfyllt.

Flyktingsituationen och de nyanlända som kommit till vår kommun påverkar både kommunens verksamheter, ekonomi och framtid.

Antalet belagda platser på asylboendena var nära 1400 i februari 2016. Antalet ensamkommande barn som kommunen har omsorg om var närmare 130.

Över 500 nyanlända barn och ungdomar

Inom förskolan, grundskolan och gymnasiet fanns 592 barn i februari 2016 som kommit som nyanlända till vår kommun.

Efter regeringens ändrade regler för flyktingmottagning så stänger Migrationsverket platser över hela Sverige. På bara något år minskar platserna med 2/3-delar.

Förloppet kan liknas vid en stor vågrörelse där toppen inträffade under början av 2016. Då strömmade intäkter till kommunen på ett sätt som man aldrig tidigare sett.

Ökade antal anställda

– Trots att vi för första gången ökade antalet anställda på flera år så hann vi inte göra av med de intäkter som växte. Nu rör vi oss i stället ner mot ett normalläge och intäkterna minskar kraftigt. Det är inte alls lika roligt att hantera, säger Stefan Billström, chef för avdelningen stöd- och service.

Kommunen är nu tvungen att minska antalet anställda för att parera bortfallet av pengar. Det räcker heller inte att minska enbart i den verksamhet som är direkt berörd.

Obalans just nu på 60 miljoner

De stora nämnderna; skolan och socialtjänsten, har i början av mars 2017 obalanser i budget på tillsammans nära 60 miljoner kronor.

– Ekonomin i kommunen är svag. Stor skuldsättning, låg soliditet, hög skattesats och en osäker befolkningsutveckling påverkar oss negativt, konstaterar Stefan Billström.

– Kramfors kommun har klarat sitt balanskrav under perioden 2002-2016. Dessutom uppnåddes mer än hälften av de kommunövergripande målen. Utfallen låg inom några områden i absolut Sverigetopp. Trots svåra ekonomiska förutsättningar presterade kommunen som organisation ett bra resultat för medborgarna, understryker Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs årsredovisningen 2016 på sidan:

Årsredovisningar

Uppdaterad: 2018-04-16 Sidansvarig: Nina Ulander

Frågor kring nyheten?

Stefan Billström
Chef stöd- och serviceavdelningen
Tel: 0612 - 801 43
stefan.billstrom@kramfors.se

Jan Sahlén (S) kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.