• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages
27 april 2017
Kommun & demokrati

Så ska BKU spara
16,7 miljoner kronor

Närmare 17 miljoner kronor. Det är ett rejält sparbeting Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har att ta tag i. Igår fattades beslut om hur det hela ska kunna gå till; handlingsplan för budget 2017 är ett faktum.

Fjolåret var ett år med intäkter utöver det vanliga. Det mesta av de tillskjutna medlen var statliga stöd för att ta hand om nyanlända. Inför 2017 har antalet asylsökande minskat och när de redan är här får uppehållstillstånd upphör stöden helt. En realitet som innebär att vi måste anpassa kostymen.

- Nämnden beslutade att anta den handlingsplan som förvaltningen arbetat fram med några ändringar, säger Thomas Näsholm (S), ordförande BKU-nämnden.
- Vi tog ett antal konkreta beslut, men det mesta ska utredas vidare.

Kloka beslut ska ge lång effekt
Det är väldigt viktigt att inte förhasta sig, menar Thomas Näsholm. Kramfors kommun har under många år arbetat upp en bra skolverksamhet, vilket inte får förstöras.
- Personalen utför ett fantastiskt arbete, men vi har begränsade resurser att tillgå. Vi ska därför ta kloka beslut, som ger effekt på lång sikt.

Kostnader för personal måste ses över
Den stora utgiftsposten i för BKU är personalkostnader. Skolledarna får därför i uppgift att skapa en organisation för den kommande höstterminen som stämmer överens med den tänkta budgeten för 2018. Konkret handlar det om att analysera varje enhet och presentera handlingsplaner. Rapportering ska ske i juni och september 2017.

Asylförskolorna anpassas
Den verksamhet som bedrivs vid våra öppna asylförskolor ska anpassas till intäkterna. Idag arbetar de inte enbart med verksamhet riktad mot barn utan också med uppsökande verksamhet och relationsskapande gentemot de vuxna.

Följande punkter ska utredas innan beslut tas

 • Avbryta intaget av asylsökande 18-20-åringar till gymnasiet
 • Idéverkstan
 • Fristående verksamheter pedagogisk omsorg 2018 ska anpassas mot standardkostnad
 • Bidraget till ungdomsgården Barks
 • Bidraget till Chansen
 • Utreda en anpassning av elevhälsan
 • Samordningslösningar på mottagningskök/tillagningskök med Kostenheten
 • Biblioteket får i uppdrag att utreda vad en minskning av rambudgeten för 2018 med en miljon kronor skulle innebära

En enig nämnd
Thomas Näsholm berättar att det var en fullkomligt enig nämnd som fattade ovanstående beslut.
- Vi gav också förvaltningen i uppgift att komma med kompletterande sparförslag inför juninämnden. 

Uppdaterad: 2019-10-31 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Anki Johnson
Tf förvaltningschef BKU
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.