• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages
27 april 2017
Kommun & demokrati

Skolor och förskolor i framtiden

Det uppdrag som BKU-förvaltningen haft att ta fram alternativa och hållbara lösningar på lokaler och verksamheter är avslutat. Slutrapporten ”Kramfors förskolor och skolor i framtiden” finns nu att läsa.

Under det senaste året har Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen arbetat med att kartlägga hur man på bästa sätt kan skapa en hållbar organisation och framstående verksamhet för 2020-talet. Med avstamp i dagens situation har man alltså siktat framåt vad gäller förskola, fritidshem och skola.

- Slutrapporten, som behandlades av nämnden igår, ger oss en bra grund att kunna fatta beslut för framtiden. Arbetet som gjorts är ett viktigt underlag för kommande utveckling, säger Thomas Näsholm (S), BKU-nämndens ordförande.

Hur har man arbetat?
Arbetet har letts av Anki Johson, under en del av arbetet biträdande förvaltningschef, nu tillförordnad förvaltningschef. Till sin hjälp har hon haft förskolechef Ellinor Sundell, rektor Erika Peterson, utvecklingschef Stefan Karlstedt och rektor Sune Johansson.

En arbetsgrupp bestående av ett tvärsnitt av personal från olika skolformer och geografiska områden (cirka 20 personer) har träffats vid fem olika tillfällen.

Under 2016 genomfördes tre medborgardialoger, då Kramfors kommun mötte invånare runt om i kommunen för att informera och samtala.

Exempel på sådant som berörs i slutrapporten

 • Förskolan
  Bör organiseras med mer än en avdelning per enhet.
 • Grundskolan F-6
  Bör inte vara mindre än 70-75 elever, vilket innebär att man behöver organisera i B-form.
 • Grundskolan 7-9
  Cirka 200 elever behövs om inte lärarna ska behöva resa mellan skolorna.
 • Hur lång tid är det rimligt att åka skolskjuts?
  Ju yngre, desto kortare tid. Viktigt är att beakta väntetid före och efter skolan.
 • Hur litet kan ett arbetslag vara?
  Tre till fem personer inom samma uppdrag. För att klara ämnesbehörighet på en skola behövs minst fem, gärna tio, pedagoger Ur ett arbetsmiljö- och utvecklingsperspektiv behövs åtta till tio personer på en arbetsplats.
 • Vilka samverkansmöjligheter finns?
  De nya skolområdena skapar bättre förutsättningar för kombinationstjänster.
  Samverka mer med Kostenheten genom att till exempel skapa tillagningskök istället för mottagningskök.
  Förskolan i skolan – samverka med fritidshemmet.
 • Behov av förändring
  Större förskolor med flera avdelningar.
  Behovet av skolplatser i centrala Kramfors kommer att öka.

Konkreta förslag i nästa skede
I och med att den första kartläggningen och diagnostiseringen är utförd går arbetet in i en ny fas. Vid BKU-nämndens sammanträde den 26 april fick förvaltningen ett nytt uppdrag.

- Nu måste det tas fram mer konkreta förslag på hur verksamheterna ska organiseras. Delrapportering ska ske i december 2017 samt april och oktober alternativt december 2018, säger Thomas Näsholm (S), BKU-nämndens ordförande.

Här kan du läsa slutrapportenPDF

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Anki Johnson
Tf förvaltningschef BKU
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.