• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages
28 april 2017
Kommun & demokrati

Träakademien kan komma att sägas upp

Nya former för anställningsstöd inom arbetsmarknadsenheten och förslag om att säga upp avtalet med Mittuniversitetet kring Träakademien. Det är två beslut som togs igår av BAS-nämnden.

- Vi fortsätter arbetet med att kapa kostnader i budget 2017, säger Jonne Norlin (S), ordförande för Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden.

Varför är ekonomin skral?
Arbetet med årets budget har kantats av en rad osäkerheter främst på grund av det stora intäktsbortfallet jämfört med fjolåret. Att BAS-nämndens budget haft extra inkomster via Migrationsverket har varit väl känt. Hur mycket av dessa intäkter som behövde räknas ned blev dock inte klart förrän detaljbudgeten skulle fastslås i början av året.

- Vi har gjort ett omfattande jobb för att anpassa när mottagandet av ensamkommande barn minskar. Som exempel kan nämnas att vi avvecklat platser på HVB-hem och inrättat stödboenden, berättar Jonne Norlin.
- Det räcker dock inte till. Totalt sett på hela BAS-förvaltningen har vi ett minus på knappt 30 miljoner kronor.

Vi fortsätter arbeta med handlingsplanen
Vid nämndens sammanträde den 30 mars presenterades en handlingsplan med konkreta åtgärder och utredningar i syfte att minska kostnaderna. Till aprils sammanträde redovisades två av utredningsuppdragen; Träakademien och Sänkta kostnader för beredskapsanställningar.

­Träakademien
Vi har sedan ett antal år ett samarbete med Mittuniversitet kring programmet möbel- och byggnadshantverk. Det gäller inriktningarna möbelsnickeri, möbeltapetsering och byggnadsvård. Detta läsår är 43 platser av 72 besatta.

- Vi är alla överens om att Träakademiens utbildning har högkvalitet. Den är ju erkänd till och med internationellt, säger Jonne Norlin.
- Men det var ändå en enig nämnd som tog beslut om att rekommendera Kommunstyrelsen att ta beslut om uppsägning.

BAS-nämnden flyttar alltså upp det slutgiltiga avgörandet ett snäpp.
- Visserligen äger vi mandatet, men frågan engagerar så många att den bör ses ur ett helhetsperspektiv. Vi vill därför att även Kommunstyrelsen tar upp det hela.

Färre får anställningsstöd – fler får extratjänster
- Att göra en ambitionsminskning är aldrig roligt, men i det här fallet är vi tvungna. Istället för 4,5 miljoner kronor kommer vi att lägga 3 miljoner kronor på beredskapsanställningar, säger Jonne Norlin, som också menar att det inte går att ange det exakta antalet personer som kommer att kunna anställas via arbetsmarknadsenheten.

Klart är att det blir fler som får så kallade extratjänster. Insatsen riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. De får nu chansen att bli löntagare och skattebetalare istället för bidragstagare.

- Trots mindre medel kommer vi att kunna sysselsätta människor med goda villkor för den enskilde.

 

Beslut som redan fattats enligt handlingsplanen

 • Fortsätta driva Kramforshjärtat
 • Behålla väntjänstbidraget till pensionärsorganisationerna
 • Avveckla språkstödjare i Familjeteamet
 • Fortsätta det länsgemensamma utvecklingsarbetet inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård
 • Fortsätta arbetet kring våld i nära relationer och stötta våldsutsatta

Detta ska utredas enligt handlingsplanen

 • Sjukanmälningstjänsten
 • Matdistribution till ordinärt boende
 • Flyktingmottagande
 • Praktiksamordnare
 • Avgifter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel
 • Bidrag till Barks
 • Bilkostnader
 • Bostad med särskild service LSS
 • Länsgemensam familjehemsorganisation
 • Projekt TRIA
 • Fördelning av arbetsuppgifter inom hemsjukvård
 • Fördjupad analys av äldreomsorgens kostnader
 • Fördjupad analys av ökade behov inom socialtjänsten med koppling till asyl- och flyktingmottagande
 • Handläggare ensamkommande barn
 • Kvalitetssäkra hantering och förskrivning av inkontinensprodukter

Tidigare beslut utanför handlingsplanen sparar också

 • Användande av telefontolkar i högre grad än nu
 • Minskade kostnader för placerade barn på grund av planerade avslut
 • Inköp av nya trygghetslarm
 • Minskade hjälpmedelskostnader i och med samarbetet med Samhall
 • Försöket med värmestuga på Järnvägsgatan upphör 30 april


Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Anna-Stina Fors Sjödin
Förvaltningschef BAS
0612-802 34
annastina.fors.sjodin@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.