• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
07 juni 2017
Kommun & demokrati

2016 - ett framgångsrikt år

Kramfors kommun hade ett mycket framgångsrikt år 2016. Ett rekordstort ekonomiskt överskott, ett lyckosamt arbete med nyanlända och medarbetarnas gedigna arbete inom vård, skola och omsorg bidrog till detta.

Men allra viktigast – Kramfors ökade sin befolkning med 322 personer under förra året. Ett mycket viktigt trendbrott.

- Efter 65 år av ständig befolkningsminskning vände siffrorna uppåt igen. Vi får livskraft i form av attraktivitet, funktionalitet, ökad konkurrenskraft och fler jobb, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ny kurs och riktning för modern framtid
2016 var också året när kommunen tog en ny riktning och kurs för att möta en modern framtid. Tre utvecklare anställdes som ska fördjupa arbetet inom områdena hållbarhet, jämställdhet och kultur.

- Det ekonomiska överskottet 2016 i form av generösa statsbidrag för att klara den akuta flyktingsituationen gjorde att vi klarade vårt åtagande på ett bra sätt. Nu har situationen stabiliserats och bidragen har drastiskt sänkts. Behoven kvarstår dock inom skola och omsorg. Det är något vi behöver uppmärksamma regering och riksdag på, menar Jan Sahlén.

I budgeten för 2018 formulerar majoriteten (S, V och MP) ett befolkningsmål som kompletterar visionen: Kramfors kommun ska ha minst 20 000 invånare år 2031.

En utökad ram för kommunstyrelsen
Tillgången till arbete, bostäder, utbildning och bra kommunikationer avgör om vi kan stärka vår konkurrenskraft och öka vår befolkning. Kopplat till befolkningsmålet ska en utökad ram för kommunstyrelsen under 2018 användas till:

• en fossilfri kollektivtrafik som binder samman tätorterna i hela vår kommun
• utveckla området runt Höga kusten Airport till en mötesplats och ett nav för logistik
• projektera för ett större hotellbygge i Höga kusten
• fortsätta satsa på att stärka konst och kulturellt tilltal
• Kramforsviken ska öppnas för rekreation, båtliv och kreativa näringar
• Kyrkviken och Hagaparken ska planeras för attraktivt boende
• påbörja en satsning för att modernisera ridhuset

Fasa ut delade turer
Inom vård och omsorg görs en satsning på att helt fasa ut delade turer. Inom skolan ska en satsning ske på läxfri fritid. Inom förskolan satsas på en giftfri miljö och att medarbetarna ska erbjudas arbetskläder.

- I vår viljeinriktning vill vi skapa förutsättningar för alla att göra sin ”klassresa” och där ökar vi insikten om kulturens betydelse i det fortsatta samhällsbygget. Tillsammans har vi mod att skapa livskraft i hela vår kommun, understryker Jan Sahlén.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Nina Ulander

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S),
kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612 - 801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.