• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
21 juni 2017
Kommun & demokrati

Elevhälsan och ersättning till dagbarnvårdare diskuteras

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden fortsätter att beta av punkt efter punkt på sin handlingsplan för budget 2017. Vid onsdagens nämndsmöte tar man ställning till förändringar inom elevhälsan och ersättning till fristående pedagogisk omsorg.

- Naturligtvis vore det önskvärt att det ekonomiska läget var annorlunda, men nu är situationen som den är och vi gör vad vi kan för att ”äta upp” så mycket vi kan av de 16 miljoner kronorna som vi befaras gå back för 2017, säger Thomas Näsholm (S), BKU-nämndens ordförande.
- De beslut som tas har ju också en långsidig effekt och sträcker sig in på år 2018.

Anpassad ersättning till fristående pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg betyder i dagligt tal dagbarnvårdare. Kramfors kommun har ingen egen pedagogisk omsorg. Däremot finns två fristående verksamheter i centrala Kramfors, som får en ”barnpeng” från kommunen. I dagsläget är 63 barn placerade där.

Kramfors kommuns barnpeng till fristående pedagogisk omsorg ligger något högre än snittet jämfört med länets övriga kommuner. Förslag som nämnden har att ta ställning till och som BKU:s arbetsutskott har bejakat är att sänka ersättningen så att det motsvarar genomsnittet.

- Nämnden kommer också att ge förvaltningen i uppdrag att planera för ett förändrat arbetssätt och riktlinjer vad gäller Nattis, säger Thomas Näsholm.

Minskad ram för elevhälsan
Idag består den samlade arbetskåren för elevhälsan på grundskolan av åtta skolsköterskor, sex kuratorer och en skolpsykolog. Av den utredning som förvaltningen gjort framgår det att det är möjligt att göra en besparing på 580 000 kronor för 2017 genom att bland annat använda sig av färre skolsköterskor än budgeterat.

- Det sker genom naturliga avgångar som inte återbesätts. Med det beslutet återgår vi till normalläget innan vi anställde fler när asylpengarna kom.

Tjänsten som skolläkare (halvtid) är vakant; de rekryteringsförsök som gjorts har inte lyckats. Istället arbetar den tidigare skolläkaren kvar som timanställd på konsultbasis plus att privata skolläkartimmar köps in. Förslaget är att kommunen fortsätter köpa dessa tjänster under höstterminen 2017. En utvärdering får sedan avgöra om man ska fortsätta köpa tjänster även under 2018.

- Det blir en neddragning, men jag tycker inte Kramfors behöver skämmas för sin elevhälsa för det. Vi har fortfarande en bra verksamhet med många anställda och funktioner per barn räknat.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Anki Johnson
Bitr förvaltningschef BKU
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.