• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages
24 augusti 2017
Kommun & demokrati

Nya regler för våra bidrag

Nu förändras reglerna för de bidrag vi ger föreningar och studieförbund. Det ska bli lättare att veta vilka bidrag som finns och hur man söker dem. Samtidigt får kommunen en bättre överblick och möjlighet till samordning.

Under en tid har en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från de olika förvaltningarna arbetat med att se över bestämmelser som finns kring våra bidrag. Gruppen har konstaterat att det behövs förändringar i både organisation och arbetssätt för att skapa ”en väg in” för kommuninvånarna.

Politiskt beslut
Arbetsgruppens insatser har resulterat i riktlinjen ”Kommunala bidrag till ideella föreningar” som behandlades vid Kommunstyrelsens arbetsutskott idag. AU föreslår nu kommunstyrelsen att anta den nya riktlinjen.
- Föreningslivet spelar en viktig roll för Kramfors kommun. Bidragsreglerna ska därför upplevas som rättvisa och enkla att förstå, säger kommunalrådet Jan Sahlén (S).

E-tjänst ska skapas för ansökningar
Ett steg i utvecklingen är att skapa en e-tjänst för själva ansökningarna. Den är ännu inte färdig och fram till dess att den är det, kan man ansöka på vanligt sätt.

- Vi arbetar för att digitalisera verksamheten och har redan en mängd e-tjänster. En sådan för bidragen är därför en naturlig utveckling, säger Jan Sahlén.

Föreningar viktiga utvecklare
Bidragsstöden ska ge föreningarna möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. De ska också stärka föreningarna som röstbärare och opinionsbildare i enlighet med Kramfors kommuns vision 2031 ”Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun”.

I den nya riktlinjen finns tydliga bestämmelser om hur föreningarna ska vara uppbyggda för att kunna ansöka om bidrag. Den bärande idén är att de ska fungera enligt demokratiska principer. De ska också vara tillgängliga för alla, ta avstånd från våld och droger samt verka för jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Bidragen är indelade i olika grupper

 • Stöd till barn- och ungdomsverksamhet
 • Stöd till fiskevårdande åtgärder
 • Stöd till föreningsägda samlingslokaler
 • Stöd till kulturverksamhet
 • Stöd till pensionärs- och handikappföreningar
 • Stöd till studieförbund
 • Övrigt stöd

Den sista gruppen ”övrigt stöd” är en ny bidragsform. Med hjälp av den kan även ansökningar som inte ryms inom de övriga bidragsgrupperna behandlas.

Ingen besparing
Det nya regelverket kring bidragen innebär inte någon besparing från kommunens sida, utan är ett sätt att omfördela resurser så att det ger fler och bättre möjligheter för föreningar att ansöka.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Majvor Byström
Chef administrativa enheten
0612-801 85
majvor.bystrom@kramfors.se

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande 0612-801 04 jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.