• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages
06 september 2017
Kommun & demokrati

Ny lokal ordningsföreskrift

Arbetet med att anta en ny lokal ordningsföreskrift är snart i mål. Igår behandlades den reviderade föreskriften av kommunstyrelsens arbetsutskott. Den går nu vidare till kommunstyrelsen för att slutgiltigt slås fast av kommunfullmäktige.

När hela kedjan av politiska beslut är gjord och länsstyrelsen prövat föreskriften kan Kramfors kommun glädjas åt en modern och anpassad ordningsföreskrift.

Ordningslagen som grund
Ordning och säkerhet i samhället styrs grundläggande av Ordningslagen. Landets kommuner har enligt lagen rätt att besluta om lokala regler som är anpassade efter de förhållanden som råder där.

Bred förankring
Vi har idag en allmän lokal ordningsföreskrift sedan 1996, som reviderades i en mindre omfattning 2007. En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunledningsförvaltningen, samhällsavdelningen, tekniska avdelningen samt miljö och byggförvaltningen har arbetat med förändringarna.

- Mycket i den gamla föreskriften ska gälla även fortsättningsvis, men vissa moderniseringar och anpassningar har gjorts, säger Margareta Fällström, telecom- och säkerhetsstrateg.

Omvärldsanalys
Under arbetets gång har en omvärldsanalys gjorts gentemot andra kommuners föreskrifter. Arbetsgruppen har även samlat in synpunkter från övriga förvaltningar, Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Polisen samt Securitas.

- Det är ett gediget arbete som gjorts och det känns bra att vi snart har en modern ordningsföreskrift som passar just vår kommun, säger Jan Sahlén (S), kommunalråd.

Exempel på sådant som tas upp

 • Lastning av varor
 • Växtlighet från tomt
 • Affischering
 • Föräring av alkohol
 • Koppeltvång
 • Ridning
 • Fyrverkerier
 • Högtalarutsändning
 • Insamling av pengar

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Margareta Fällström
Säkerhets- och telecom-
strateg
0612-801 19
margareta.fallstrom@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.