• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
20 september 2017
Kommun & demokrati

Nya beslut för att förbättra BAS-förvaltningens ekonomi

BAS-nämndens handlingsplan för en budget i balans 2017 lever vidare. Igår fattade nämnden beslut som gäller sjukanmälningstjänsten sjuk och frisk, distribution av mat inom hemtjänsten samt avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser.

- Bortfallet av de intäkter vi hade via Migrationsverket är kännbart, men det finns även andra saker som också bidrar till den tuffa verkligheten, säger Jonne Norlin (S), ordförande i Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden.

Delårsrapporten per 2017-08-31 visar att BAS-förvaltningen ligger på ett underskott på drygt 29 miljoner kronor för innevarande år. Förutom de nämnda migrationspengarna konstateras att kostnaderna för bland annat hemtjänst, placerade barn och personlig assistans ökar.

- Effekten av de beslut vi tagit tidigare äts helt enkelt upp av behovs- och kostnadsökningar, säger Jonne Norlin.

Måndagens nämndsmöte

Vid BAS-nämndens sammanträde igår behandlades tre punkter på handlingsplanen.

Utreda glesare leverans av mat inom hemtjänsten
I Kramfors kommun kan alla som är i behov av hemtjänst ansöka om matleverans. Även personer över 67 år kan beställa distribution av mat, utan biståndsprövning.

Hemtjänsten är ansvarig för all matdistribution, både den biståndsbedömda och den som beställs som service. Idag finns tre olika möjligheter att välja mellan: en matportion levererad dagligen, en matportion varannan dag eller två matportioner dagligen. Total hanterar hemtjänst grupperna över 170 matlådor varje dag. Kommunens kostenhet lagar maten.

Det är en stor apparat med tillagning, hämtning av lådor och leverans. Nu finns förslag på att se om en glesare leverans är möjlig. Vid nämndens sammanträde beslutades att återkomma till frågan när även Kostenheten hunnit se över vilka effekter och konsekvenser en sådan förändring skulle få.


Avgifter inom hälso- och sjukvård
Kommunerna i Västernorrland tog över hemsjukvården från landstinget 2014. Då beslutades det gemensamt av de sju kommunerna att initialt inte ta ut någon avgift för hälso- och sjukvård vid insatser av legitimerade. Lagstiftningen säger dock att det är möjligt att göra det. En kartläggning visar att fem av kommunerna övergivit den gemensamma ståndpunkten och infört avgift.

BAS-nämnden beslutade gå vidare med förslaget och gav i uppdrag till förvaltningen i uppgift att ta fram ett detaljerat förslag på avgiftens storlek.


Omförhandla sjukanmälningstjänsten sjuk/frisk
BAS-förvaltningen köper sedan mars 2016 sjukanmälningstjänsten Sjuk & Frisk av Ådalshälsan (vår företagshälsovård). Syftet är att minska sjukfrånvaron och öka kommunens anseende som attraktiv arbetsgivare. Vid sjukanmälan och vid vård av sjukt barn blir den anställde uppringd av en sjuksköterska som ger sjukvårdsrådgivning. Ådalshälsan ringer sedan upp varannan dag till dess att personen friskskriver sig. När det gäller vård av barn sker bara en kontakt.

Tjänsten upplevs positivt av medarbetarna och ger chefer tillgång till kundspecifik statistik och historik.

- Mycket i tjänsten är bra, men vi väljer nu att säga upp den för omförhandling, säger Jonne Norlin.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Anna-Stina Fors Sjödin
Förvaltningschef BAS
0612-802 34
annastina.fors.sjodin@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.