• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
21 september 2017
Kommun & demokrati

Samverkan kring familjehem

En kommunövergripande familjehemsorganisation. Det kan bli verklighet inom en snar framtid. BAS-nämnden ställde sig i måndags positiv till att delta i en sådan.

- Detta under förutsättning att den kommande verksamheten anpassas till de kommuner som vill samverka, säger Jonne Norlin (S), ordförande i Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala service nämnden.

Stöd och samarbete
Kommunförbundet Västernorrland har på uppdrag av länets socialchefer lämnat förslag på en länsgemensam familjehemsvårdsorgansation. Förslaget innebär att en gemensam enhet startas för Västernorrland där man utför rekrytering, screening och utbildning av familjehem och jourhem. Enheten ska på sikt också fungera som ett stöd till familjehem med behov av förstärkt stöd.

- Alla kommuner upplever det svårt att rekrytera och behålla familjehem. Vi hinner helt enkelt inte med det arbete med marknadsföring och stöd som familjehemmen behöver och har rätt till, säger Jonne Norlin.

Vinster på flera sätt
En gemensam organisation som ansvarar för detta kan ge både kvalitetsvinster och ekonomiska vinster. Enheten ska om förslaget blir verklighet tillhöra Kommunförbundet Västernorrland och förläggas till Härnösand.

Två kommuner har dock meddelat att de inte är intresserade av att delta, Sundsvall och Timrå.

- I Kramfors tycker vi tycker dock att upplägget som sådant är bra och ställer oss därför positiva till en gemensam organisation. Förslaget bör dock omarbetas och anpassas till de kommuner som vill medverka, avslutar Jonne Norlin.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Anna-Stina Fors Sjödin
Förvaltningschef BAS
0612-802 34
annastina.fors.sjodin@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.