• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
27 september 2017
Kommun & demokrati

Fortsatt bidrag till Barks

Fritidsgården Barks i Kramfors, som drivs av Gudmundrå församling, är en viktig samlingsplats för kommunens ungdomar. Idag beslutade därför BKU-nämnden att fortsätta ge bidrag med 250 000 kronor per år till verksamheten.

– Det kommer i snitt 40 ungdomar per öppet tillfälle till Barks, vilket visar på det behov som finns av en mötesplats. Inte minst viktig är fritidsgården för våra nyanlända, säger Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Föreslagen besparing antogs inte
Orsaken till att BKU-nämnden hade Barks bidrag uppe till diskussion idag är att det finns med som en tänkbar besparing på den handlingsplan förvaltningen arbetat fram för att minska sitt budgetunderskott.

Inför beslutet hade nämnden dock gett sin förvaltning i uppgift att utreda och utvärdera Barks verksamhet. Utredningen gjordes tillsammans med BAS-förvaltningen (Bistånds-, arbetsmarknad- och sociala service-förvaltningen).

Barks bidrar till trygghet och utveckling
I utvärderingen konstateras att Barks ända sedan starten för snart tio år sedan varit viktig, att besöksfrekvensen är hög och att ungdomsgården bidrar positivt till integrationen. Utan de bidrag som församlingen får från kommunen (lika mycket från BAS) skulle dock verksamheten inte gå runt.

Utvärderingen säger också att Barks arbete passar bra ihop med kommunens vision för barn och vuxna. Det är viktigt att det finns trygga vuxna utanför familjen dit ungdomar kan vända sig.

– Fritiden ska vara ett positivt komplement till vardagslivet och vi ser att Barks insatser förstärker det allmänna välbefinnandet hos unga. Därför vill vi fortsätta stödja verksamheten, säger Thomas Näsholm.

I juni tog BAS-nämnden beslut i samma linje; även de fortsätter samarbetetj med Barks.

Uppdaterad: 2018-08-01 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anki Johnson
Bitr förvaltningschef BKU
0612-804 40 anki.johnson@kramfors.se

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.