• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
10 oktober 2017
Kommun & demokrati

Delårsrapport med underskott

Fjolårets redovisning för Kramfors kommun visade på en vinst på 13,2 miljoner. Prognosen för 2017 däremot, visar på ett underskott för barn-, kultur- och utbildningsnämnden samt för bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningens nämnd.

De senaste åren har varit mycket goda för kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv. Skatteintäkterna har ökat både på grund av att svensk ekonomi utvecklats väl och beroende på att antalet invånare i Kramfors ökat för första gången på många år. Förklaringen till befolkningsökningen är asylinvandringen. När antalet asylsökande nu minskar får det stora konsekvenser för kommunens ekonomi.

I delårsrapporten per den 31 augusti pekar prognosen för 2017 års resultat mot ett underskott på 13,4 miljoner för barn-, kultur- och utbildningsnämnden och 29,4 miljoner i underskott för bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningens nämnd.

Orsaken till underskotten är en konsekvens av sänkta statsbidrag till boenden för ensamkommande barn, skolgång för asylsökande barn samt en allt snabbare löneutveckling.

Fokus på handlingsplaner

– Förutsättningarna har förändrats snabbt. Vi ska nu arbeta vidare med redan framtagna handlingsplaner och göra dem mer omfattande för att klara av underskottet, säger Stefan Billström, chef för avdelningen stöd- och service.

För miljö- och byggnämnden, överförmyndarnämnden, revisionsnämnden och kommunstyrelsen visar delårsrapporten på positiva siffror.

Frågan behandlades idag av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Uppdaterad: 2018-09-27 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Stefan Billström, chef Avdelningen stöd- och service
0612-801 43
stefan.billstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.