• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
26 oktober 2017
Kommun & demokrati

BAS beslut bäddar
för bättre ekonomi

Projektet TRIA ska integreras i ordinarie verksamhet, sjukanmälningstjänsten sjuk/frisk sägs upp och tjänsten ”samordnare våld i nära relation” dras in. BAS-nämnden fattade idag flera beslut som ska påverka ekonomin positivt.

– Under hela 2017 har vi levt med ett tufft budgetunderskott. Vi har arbetat med en handlingsplan och tagit flera beslut för att mildra det. Genom dagens beslut fortsätter vi att ta ansvar, säger Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämndens ordförande Jonne Norlin (S).

Projekt Tria
Tria är ett projekt som bedrivits inom ramen för Europeiska socialfonden sedan 2016. Syftet är att hjälpa unga vuxna mellan 15 och 24 år som varken jobbar eller går i skolan. Varje deltagare ska få stöd och hjälp på vägen mot studier och arbete.
 
– Projektet har nått fantastiska resultat med hjälp av EU-medel. Nu ska vi implementera arbetssättet i befintlig verksamhet genom att använda oss av det arbetssätt man byggt upp, säger Jonne Norlin. 

TRIAs arbetssätt ska leva vidare framöver.

Samordnare våld i nära relation
Tjänsten har redan behandlats som en punkt på BAS-förvaltningens åtgärdslista i det ekonomiska arbetet. Den 30 mars beslutade nämnden att inte gå vidare med det förslag som fanns att dra in tjänsten med motiveringen att samordnare våld i nära relation är viktig och har spelat en stor roll i kommunens utvecklingsarbete.
 
– Den åsikten lever kvar och behovet av funktionen finns fortfarande, men på grund av det prekära ekonomiska läget väljer nämnden denna gång att dra in den, säger Jonne Norlin.

BAS-förvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen är överens om att en del av samordnarens arbetsuppgifter ska skötas av de utvecklare som arbetar med jämställdhet och folkhälsa. Det ansvar som socialtjänsten har för våldsutsatta och våldsutövare kommer att fungera som idag.

Sjukanmälningstjänsten sjuk/frisk
Vid förra månadens sammanträde (18 september) beslutade BAS-nämnden att sjuk/frisk ska sägas upp för omförhandling med syfte att förlänga grundavtalet. Avtalet har sagts upp, men ännu inte hunnit omförhandlas. 
 
– Vi bedömer att tjänsten inte gett det resultat vi önskade och kommer därför inte att gå vidare med den nästa år.

Uppdaterad: 2018-08-01 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.