• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
30 november 2017
Kommun & demokrati

Örnsköldsvik och Kramfors i samarbete om kust och hav

Kusten och havet har betydelse för många människors liv. Det handlar om jobb, fritid och framtid. Därför fördjupar nu Örnsköldsviks och Kramfors kommun samarbetet i ett projekt för hållbar översiktsplanering av Höga kusten.

Projektet handlar om den översiktsplanering som ska tas fram i samband med förslaget till de tre nationella havsplanerna som Havs- och vattenmyndigheten ska överlämna till regeringen år 2019 för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Kommunernas medverkan

Havs- och vattenmyndigheten leder arbetet i samverkan med berörda myndigheter och länsstyrelser. I arbetsprocessen ska de kommuner som berörs, ges möjlighet att medverka, för hänsyn till lokala och regionala förutsättningar samt behov ska finnas med i förslagen till planerna.

Gemensamma mål

Örnsköldsviks och Kramfors kommun har därför sökt och beviljats bidrag till projektet ur Havs- och Vattenmyndighetens medel för ändamålet.

– Målet är att vi gemensamt ska bidra till att bevara och skydda de unika värden som finns i Höga kusten, samtidigt som vi skapar utveckling och upplevelser för alla som bor, verkar i och besöker området, säger Jan Sahlén, kommunalråd i Kramfors kommun.

Gemensamma ambitioner

Några av de förväntade effekterna på projektet är att skapa bättre förutsättningar för den nationella havsplanen för Bottniska viken, förbättra kunskapen om exempelvis ekosystemtjänster och andra intressen i området samt att ta fram tydliga ställningstaganden kring kust och hav i respektive kommuners översiktsplaner.

– Projektet kommer att bidra till att stärka våra gemensamma ambitioner både när det gäller hållbarhet och den fortsatta utvecklingen av världsarvet Höga kusten, säger Glenn Nordlund, kommunalråd i Örnsköldsviks kommun.

Projektbudget och bidrag

Den gemensamma projektbudgeten uppgår till  691 000 kronor, varav Länsstyrelsen i Västernorrland beviljat bidrag med nästan 520 000  kronor. Resterande kostnad i projektet är kommunernas egen medfinansiering i form av arbetstid där summan delas lika.

Bidraget, det kallade kompis-bidraget – kommunal planering i statlig samverkan –syftar till att stödja processen så att kommunal och statlig planering av kust och hav kan ske i god samverkan.

Läs mer om de nationella havsplanerna på

Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2018-08-22 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Kramfors kommun
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Glenn Nordlund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Örnsköldsviks kommun
0660-881 53
glenn.nordlund@
ornskoldsvik.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.