05 december 2017
Kommun & demokrati

Förnyelse i centrum – i hela kommunen

Kramfors kommun har sedan 2011 avsatt pengar till förnyelse av centrum i Nyland, Ullånger och Nordingrå. Nu föreslår samhällsavdelningen att medlen ska kunna användas i hela kommunen.

Samhällsavdelningen har träffat företags- och samhällsföreningarna i kommunen för att undersöka behov och förslag till utveckling. Föreningarna i kommunen har i sin tur fört dialogen vidare med de boende på orterna.

– Dialogen har gett ett mycket gott underlag för de insatser som gjorts och den har dessutom visat sig vara en bra metod i utvecklingsarbetet, säger Susanne Königson, chef vid samhällsavdelningen.

Större projekt

Förslaget innebär att kommunen kan vara delaktig i större projekt genom medfinansiering. Det ligger också i linje med Vision 2031 – en gemensam önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden.

Livskraft och livskvalitet

– Det är viktigt att miljöer och platser växer fram efter sina egna förutsättningar. Det berikar och gynnar helheten. Det engagemang vi mött och de idéer vi fått, bekräftar livskraften vi har i vår kommun, fortsätter Susanne.

Under 2018 ska samhällsavdelningen ta fram riktlinjer för hur medlen ska fördelas samt hur ansökningsförfarandet ska gå till.

– Vi vill främja och stimulera utvecklingen i hela kommunen för att skapa attraktionskraft och en mångfald av miljöer med god livskvalitet, avslutar Susanne.

Samhällsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget. Finansiering sker inom ordinarie budgetram.

Läs mer om visionen
Vision 2031

Uppdaterad: 2018-08-22 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson, chef
Samhällsavdelningen
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.