13 december 2017
Kommun & demokrati

Hållbara transporter och resor skapar utveckling

I ett yttrande till Näringslivsdepartementet vill Kramfors kommun att den Mittnordiska transportkorridoren förverkligas och att åtgärder på Ådalsbanan prioriteras för att skapa ytterligare förutsättningar för en hållbar utveckling.

Kramfors kommun ställer sig bakom Region Västernorrlands gemensamma yttrande till regeringen över förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. I regionens förslag ingår bland annat investeringar på Ådalsbanan för sträckan Höga kusten airport – Långsele.

Viktiga områden

Utöver länets gemensamma synpunkter vill Kramfors kommun att några särskilt viktiga områden tas med i den nationella planen och föreslår den Mittnordiska transportkorridoren funktion förverkligas samt att stambanan och Ådalsbanan rustas upp mellan Höga kusten airport och Östersund. På så sätt skapas nya förutsättningar för att transportera gods och resa på sträckan Trondheim – Östersund – Sollefteå – Örnsköldsvik – Umeå – (Skellefteå) Vasa.
Triangelspår vid Höga kusten airport

Den Mittnordiska transportkorridoren binder samman Vasa i Finland med Trondheim i Norge. Via korridoren nås viktiga nordiska samt globala marknader i Europa, Asien och Amerika. Ådalsbanan och vidare stambanan är ett viktigt delstråk i korridoren.

Triangelspår

Ett triangelspår vid Höga kusten airport är en grundläggande förutsättning för att transportkorridoren ska nå full funktion. Triangelspåret bildar då ett sammanhållet transportstråk från Vasa till Trondheim via Umeå, Örnsköldsvik, Höga kusten airport och Sollefteå.

– En sådan investering skapar helt nya förutsättningar för utvecklingen i Kramfors kommun och orterna längs transportstråket, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Den Mittnordiska transportkorridorens sträckning. Bild: Mittnordenkommittén.

Den Mittnordiska transportkorridorens sträckning. Bild: Mittnordenkommittén.

Modernisering av Ådalsbanan

Ådalsbanan är också länken mellan Botniabanan och Ostkustbanan. Standarden och kapaciteten på delsträckan Härnösand – Sundsvall är idag låg. Det skapar i sin tur långa restider längs hela sträckan från Stockholm till Umeå. En upprustning av sträckan Bollstabruk – Härnösand – Sundsvall skulle förkorta transport- och restider väsentligt.

– Ådalsbanan är en flaskhals som behöver moderniseras. På så sätt kan Botniabanans fulla effekt utnyttjas. Vi både förstärker regionens konkurrenskraft och gör det enklare för människor att resa, både för jobb och nöjes skull, säger Jan Sahlén.

Den nationella planen

Den nationella planen beskriver hur underhåll och investeringar i statliga vägar, järnvägar, luftfart och sjöfart ska fördelas över hela Sverige och finansieras helt med statliga medel. Prioritering och fördelning av medel i den nationella planen tas fram av Trafikverket och fastställs sedan av Riksdagen. Den finansiella ramen för planen är 622,5 miljarder kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att yttrandet för remissversionen av nationell plan för transportsystemet 2018–2029 godkänns.

Läs mer

på Trafikverkets webbplats:

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029länk till annan webbplats 

Uppdaterad: 2018-08-22 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.