08 februari 2018
Kommun & demokrati

Alkoholfri representation

Representation är viktigt och ett naturligt led i våra kontakter med omvärlden. När vi träffas stärker vi våra band till andra organisationer, affärspartners och medarbetare. Men, representationen ska utövas med måttfullhet och omdöme samt vara alkoholfri. 

Så säger den nya riktlinjen för representation som vänder sig till alla medarbetare och förtroendevalda i Kramfors kommun, inklusive de helägda bolagen. I grunden finns Skatteverkets råd för representation samt inkomstskattelagen som reglerar vilka förmåner som är skattefria respektive skattepliktiga för mottagaren.

Representationen kan handla om kostnader för mat, dryck, hotell, resor eller underhållning, personalfrämjande åtgärder, gåvor till anställda och gäster eller avtackning. När Kramfors kommun är värd för en sammankomst, så är det alltså inte tillåtet att bjuda på alkohol. Den som vill dricka något som inte är alkoholfritt får bekosta detta själv. 

De viktigaste kraven är att representationen har ett klart samband med kommunens respektive bolagens verksamhet. I samband med upphandling eller myndighetsutövning är det klart olämpligt med representation.

– Alla som representerar har ett särskilt ansvar och ska visa gott omdöme vid utövandet. Därför ska sammankomster i Kramfors kommun och bolagen även vara alkoholfria, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjen.

Uppdaterad: 2018-08-22 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 01
jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.