22 mars 2018
Kommun & demokrati

Informationssäkerhet – tryggt för alla

Digitaliseringen skapar möjligheter. Vi stimulerar innovationer och använder oss av ny teknik för att för att skapa helt nya möjligheter för en ökad välfärd. Utvecklingen innebär också hot och risker som vi förhåller oss till.

Kramfors kommuns Riktlinje för informationssäkerhet talar om hur vi arbetar med administrativ och teknisk säkerhet så att vi skyddar och förvaltar vår information på rätt sätt.

Informationssäkerheten omfattar all den information som vi hanterar, vare sig det är IT-system, ett utskrivet dokument, en anteckning i ett block eller ett samtal. Även film, ljud och bild omfattas av begreppet.

– Våra medborgare, besökare och företagare ska känna förtroende för den kommunala förvaltningen och vår förmåga att utveckla samhället, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Medborgare och andra ska känna sig trygga när de kommunicerar och lämnar uppgifter till oss.  Informationssäkerhet är också grundläggande för verksamhetens mål. Vi behöver helt enkelt säker information och informationsutbyte för det mesta vi gör.

Säkerhet och integritet

Personuppgifter och annan känslig information hanteras på ett sådant sätt att vi säkerställer den enskilde individens integritet. Det kräver att vi arbetar aktivt med säkerhets- och integritetsfrågor i all verksamhet och utveckling.

Tillgänglighet och spårbarhet

Tillgänglighet är ett annat område. Alla våra verksamheter är beroende av att korrekt information finns till hands för rätt person vid rätt tidpunkt. Störningar eller avbrott i system kan ge allvarliga konsekvenser för oss, våra medborgare och andra intressenter. Spårbarhet är också ett krav; att vi följer hur och när information har hanterats och kommunicerats.

Lagkrav och uppföljning

Ramarna för vårt arbete sätts utifrån svensk standard enligt ISO-27000 samt lagar och föreskrifter som styr principer för exempelvis sekretess, tryckfrihet, arkiv, dataskydd och andra säkerhetsskydd. Riktlinjen innehåller också krav på informationssäkerheten i händelse av kris och samhällstörning.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till riktlinje, upphäva tidigare plan och uppdra till kommunchef och förvaltningar att upprätta dokumentation inom respektive verksamhets område samt att uppdra till kommunens bolag att på nästa bolagsstämma anta riktlinjen som ett ägardirektiv.

Läs mer

Informationssäkerhet

Uppdaterad: 2018-09-24 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Margareta Fällström
Säkerhets- och telekomstrateg
0612-801 19
margareta.fallstrom@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.