Den 14 mars mötte vi många pendlare på Kramfors resecentrum.

04 april 2018

Vinterns tågproblem får
pendlare att vilja byta jobb

73% har övervägt att söka andra jobb på grund av vinterns tågproblem, 33% har faktiskt sökt jobb. Det visar den enkätundersökning vi gjort om pendlares situation och upplevelser.

I samband med att vi för tre veckor sedan träffade tågpendlare vid Kramfors resecentrum sjösattes även en undersökning. Syftet med den är få veta hur människor som valt att arbetspendla med tåg till och från Kramfors anser att vintern varit. Sammanställningen visar att många upplevt stora problem.

Brist på information och ersättningsbussar
Genomgående är många kritiska till att informationsgången från Norrtåg inte fungerat som den borde. Även bristen på ersättningsbussar har varit ett irritationsmoment.

Påverkar jobbet men även fritiden
Pendlarna upplever att strulet i resandet påverkat dem till stor del. Störningarna har gjort det svårt att få ihop sin arbetstid, man har kommit sent till viktiga möten samt kommit hem sent så man missat sina fritidsaktiviteter. Bland kommentarer från pendlarna är det återkommande att pendlingen upplevs som stressande och att det påverkar både arbete och familjeliv på ett negativt sätt.

Byte av jobb en lösning
Många har alltså övervägt att söka nya jobb, några har realiserat planerna. Bland kommentarerna finns det ett antal som fått annat jobb och huvudskälet till att man byter arbete är att pendlingen inte fungerat.

Rekommenderar oss som arbetsgivare, men...
En hel del svarar att man rekommenderar Kramfors kommun som arbetsgivare och inte alls vill söka annat jobb, vilket är glädjande. Samtidigt poängterar man att om det inte blir bättre finns ingen annan lösning än att söka annat jobb. En pendlingssituation som inte fungerar är helt enkelt inte hållbar i längden.


Läs tidigare nyheter:


Pendlares situation är viktig för oss

Det ska var enkelt att pendla

Störningar i tågtrafiken problem för oss

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
HR-chef
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se