11 april 2018
Kommun & demokrati

Kramfors skolområden utreds

Arbetet med att anpassa Kramfors förskolor och skolor för framtiden går vidare. BKU-förvaltningen får inom kort ett uppdrag att utreda vilka konsekvenser som uppstår om man förvandlar Grämestaskolan till förskola.

– Vi har en situation med många små enavdelningsförskolor i kommunen. Samtidigt finns det låg- och mellanstadiskolor som inom en snar framtid har få elever inom sina väggar, berättar Ulrika Hurdén, chef för Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

– Vi har alltså en hel del verksamheter där antalet barn inom kort understiger gränsen för vad som är bra rent pedagogiskt.

Inga beslut tagna
Det är viktigt att betona att ingenting har beslutats än. I skrivande stund är det inte ens slutgiltigt fastslaget att utredningen ska göras. BKU-nämndens arbetsutskott föreslår dock att nämnden vid sitt sammanträde nästa vecka (25/4) ger förvaltningen uppdraget att utreda.

– Statistiken visar att elevunderlaget i Kramfors-Lunde går ned, Grämestaskolan övergår faktiskt redan i höst till B-form, säger BKU-nämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Frånö och Lunde förskolor berörs
Om nämnden fattar beslut enligt arbetsutskottets uppmaning kommer man alltså att undersöka vad som händer om man lägger ned Grämestaskolan och istället förvandlar den till en förskola med flera avdelningar. De förskolor som skulle flytta in blir då Frånö och Lunde, eventuellt någon till.

Små enheter gör rekryteringen svår
Redan idag upplever BKU att det är svårt att rekrytera personal. Det är helt enkelt inte lockande för pedagoger att åka emellan olika enheter för att få ihop sin tjänst. Det är inte heller många som vill gå in och undervisa i ämnen man inte är behörig i.

– Vårt utredningsarbete kommer att omfatta många samtal med personalen, men också invånarna. Vi ska bjuda in till medborgardialoger där alla ska få chansen att tycka till, säger Ulrika Hurdén.

Det är många parametrar som måste ses över; upptagningsområden, skolskjutsar, specialsalar som slöjd, musik och hemkunskap är några exempel. Det faktum att eleverna inom kort börjar med B-språk redan i sexan spelar också in.

Utredningen ett resultat av långvarigt arbete
Kramfors kommun påbörjade 2014 ett arbete som kallas ”Kramfors förskolor och skolor i framtiden”. Till en början omfattade uppdraget förskolan, i maj 2016 tillfogades grundskolan. En framtidsgrupp är bildad bestående av pedagogisk personal från hela kommunen.

I sitt arbete har gruppen konstaterat att en förskola alltid bör ha mer än en avdelning och att en F-6-skola inte bör understiga 70 elever. För högstadiet krävs uppemot 200 elever för att man ska garantera en pedagogiskt bra verksamhet och att lärarna inte ska behöva ambulera.

– Förvaltningen får också ett uppdrag att fortsätta utreda Älvenområdet, det vill säga Ytterlännäs, avslutar Thomas Näsholm.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Ulrika Hurdén
Förvaltningschef BKU
0612-804 00 ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.