26 april 2018
Kommun & demokrati

Kramfors förskolor och
skolor i framtiden

Vid Barn-, kultur- och utbildningsnämndens sammanträde igår fattades ett antal beslut som rör Kramfors förskolor och skolor i framtiden. Besluten togs av en enig nämnd.

BKU-förvaltningen får i uppdrag att göra en fördjupad analys av skolområdet Kramfors-Lunde. Utredningen ska…

  • belysa vilka pedagogiska konsekvenserna som kan uppstå om Grämestaskolans verksamhet förändras. Begreppet Grämestaskolan omfattar även förskolor i upptagningsområdet.
  • planera för att det beslutade bygget av en förskola i Kramfors omfattar fyra avdelningar.
  • se över och revidera skolornas upptagningsområden.

Nämnden gav även förvaltningen uppdraget att fortsätta utreda Älvenområdets förskole- och skolorganisation, det vill säga Ytterlännäs, Bollstabruk, Nyland och Väja.

Rapporterna över utredningarna ska vara färdiga och inlämnade till nämnden senast oktober 2018. En kommunikationsplan ska upprättas som innehåller kontakt med berörda parter.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Ulrika Hurdén
Förvaltningschef BKU
0612-804 00 ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.