17 maj 2018
Kommun & demokrati

Driftbidrag med villkor för Mannaminne

Mannaminne, ett av de mest populära besöksmålen i vår kommun, får fortsatt driftbidrag. Villkoret är dock att Region Västernorrland också beviljar stöd till stiftelsen för år 2019.

Kramfors kommun och Region Västernorrland ingick avtal med Stiftelsen Mannaminne om driftsbidrag redan år 2012. Syftet med engagemanget var att främja fortlevnaden och utvecklingen av ett av de mest populära besöksmålen i Höga kusten.

– Mannaminne är oerhört viktigt med tanke på det kulturella perspektivet samt besöksnäringen i Ådalen och Höga kusten, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Prekärt ekonomiskt läge

Stiftelsen Mannaminne befinner sig i en prekär ekonomisk situation och ansöker nu om 900 000 kronor i driftbidrag från Kramfors kommun samt 500 000 kronor i fortsatt stöd från Region Västernorrland. Stiftelsen har också vidtagit åtgärder som förväntas ge resultat och mynna ut i ökad självfinansiering.

Ett Leader-projekt initierades förra året för att utveckla Mannaminne, söka privata investerare i verksamheten och en långsiktig finansiering med stöd av statliga medel. Från och med i år arrenderas restaurangen och hotellet av externa entreprenörer.

Nationell, långsiktig lösning

Kramfors kommun har i omgångar lyft frågan till kulturdepartementet om ett nationellt konsthistoriskt spår för att säkerställa vård, underhåll och bevarande av Mannaminne.  Detta har dock inte gett något resultat ännu.

– Vi fortsätter diskutera frågan om nationellt spår med Region Västernorrland och Länsstyrelsen där vi gemensamt arbetar för en långsiktig finansieringslösning.

Ett nationellt spår innebär bland annat att definiera och värdera konstnärskapet och Mannaminne och på så sätt öka möjligheterna till statlig finansiering. 

– Nu ser vi ser med tillförsikt framemot att stiftelsens åtgärder och engagemang ska ge resultat både på kort sikt och i ett långsiktigt, hållbart perspektiv. Kramfors kommun kan utifrån nuvarande ekonomiska läge inte stötta verksamheten i samma utsträckning som tidigare, avslutar Jan Sahlén (S).

Livsverket om mänskligt liv och verksamhet

Anders och Barbro Åbergs livsverk Mannaminne etablerades på 1980-talet och består idag av ett femtiotal byggnader med utställningar och samlingar, plats för konsthantverkare och evenemang samt restaurang och ett mindre hotell.

Stiftelsen Mannaminnes ändamål är enligt stadgarna att ”främja folkbildning, undervisning och vetenskaplig forskning genom att bevara och dokumentera om såväl äldre som nutida mänskligt liv och verksamhet”.

Kommunstyrelsen beslutade i ärendet den 15 maj 2018.

Relaterad länk

Mannaminne

Uppdaterad: 2018-11-19 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Susanne Königson, chef
Samhällsavdelningen
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.