25 maj 2018
Kommun & demokrati

Idag stärks skyddet av dina personuppgifter

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Med anledning av detta har vi uppgraderat vårt dataskyddsarbete kring dina personuppgifter.

Kramfors kommun värnar alltid om din integritet. GDPR, som ersätter personuppgiftslagen, innebär ett ytterligare stärkt skydd för alla de personuppgifter som vi hanterar.

– Kramfors kommun har redan ett bra grundskydd, eftersom vi följer ett stort antal andra lagar och riktlinjer som styr hur man ska skydda personuppgifter. Vi har nu också anpassat verksamheten till de delar som är nya i lagen, säger Per Söderström, dataskyddsombud.

Gemensam lag för hela EU
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel.

– De registrerade har nu stärkt rätt att få information om sina personuppgifter om sker-Man ska också kunna ta tillbaka ett samtycke, berättar Per Söderström.

För att anpassa Kramfors kommu till GDPR har åtgärder gjorts inom samtliga förvaltningar och bolag. Varje nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som de behandlar i sin verksamhet, och ansvarar därmed för en korrekt personuppgiftshantering.

Läs mer om dina personuppgifter

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Per Söderström
Dataskyddsombud
0612-800 88
dso@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.