29 maj 2018
Kommun & demokrati

BAS ekonomiska prognos
fortsatt svag

När BAS-nämnden träffas på torsdag har ledamöterna som väntat ännu en negativ budgetprognos att ta itu med. Prognosen visar ett underskott på 33 miljoner kronor, vilket är en försämring mot den bedömning som gjordes i februari.

– Samtidigt som vi tar beslut enligt handlingsplanen om förändringar och indragningar, ökar kostnaderna på annat, säger Jonne Norlin, ordförande i BAS-nämnden (S).

Det handlar alltså inte ens om ett nollsummespel, man går i princip kräftgång hela tiden. Norlin betonar dock att BAS-nämndens verksamheter nästan uteslutande rör människor och deras behov.

Fyra miljoner sämre än förra prognosen

Den fördjupade budgetprognosen visar ett underskott på cirka 33 miljoner kronor, vilket är fyra miljoner kronor sämre än den bedömning som gjordes till den sista februari. Sedan dess har kommunen infört anställnings- och inköpsstopp över hela organisationen i ett försök att minska eller skjuta fram kostnader.

Flera bidragande faktorer

Försämringen för BAS-förvaltningens räkning beror på att allt fler barn placeras utanför hemmen och att hemtjänstbehovet överstiger budget. Sjuklönekostnaderna inom Stöd, vård och omsorg (SVO) ökar, likaså utgifterna för försörjningsstöd.

– Nämnden kommer att uppdra tjänstepersonerna att fortsätta lägga förslag i syfte att nå ram. Förvaltningen efterfrågat politiska direktiv, vilket vi måste försöka ge dem, säger Jonne Norlin.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.