29 maj 2018
Kommun & demokrati

Kvinnliga politiker bildar stödgrupp mot trakasserier och kränkningar

Hösten 2017 skakades världen om när berättelser om sexuella trakasserier och kränkningar mot kvinnor vällde fram. Som ett resultat av metoo har nu en stödgrupp bestående av förtroendevalda kvinnor i Kramfors kommun bildats.

– Alla partier i Kramfors kommunfullmäktige har med två kvinnor i gruppen. Vi har skrivit ihop ett gemensamt program och ska nu jobba över partigränserna, säger Ida Stafrin (C).

Partipolitiken läggs alltså åt sidan för den specifika sakfrågan.
– Vi känner samhörighet i det här fallet och vet vad vi tycker. Vår roll är både att vara ett stöd och att öka kunskapen och medvetenheten bland politiker, säger Anna Strandh Proos (M).

De riktlinjer för arbetet som antagits är att stödgruppen ska…

  • undersöka dagsläget
  • säkerställa anmälningsvägar
  • synliggöra strukturer
  • utbilda och folkbilda

Gemensamt arbete utesluter inte partiengagemang

Att vara stödperson innebär att lyssna på den som utsatts och tillsammans med hen avgöra hur man ska gå vidare. Varje partiorganisation ansvarar dock själv för att ha en tydlig plan för hur kränkningar och trakasserier hanteras.

Enkätundersökning visar på problem

Inför bildandet skickade gruppen ut en enkätundersökning till politiker, såväl kvinnor som män, i kommunen. Utan att berätta några detaljerade resultat, det kan bli för utpekande och därmed känsligt, konstaterar stödgruppen att Kramfors inte är förskonad från problem.

– Vi har lagar för till exempel jämställdhet i Sverige, men det har ändå inte förändrat våra normer och beteenden fullt ut. Det här vill vi jobba med, säger Ida Stafrin.

Kunskapshöjning och nå ungdomar viktigt

Malin Svanholm nickar instämmande och berättar om de utbildningar hennes parti Socialdemokraterna har för nya förtroendevalda.

– Vi ska bli ännu bättra på att lyfta problemet med trakasserier och kränkningar. Vi har också en ambition att på ett bättre sätt än idag nå ned till ungdomspartierna.

På bilden syns från vänster Kerstin Bengtsson (MP), Nina Orefjärd (V), Ida Stafrin (C), Eva Tonneryd (V), Sofie Hellman (S), Anna Strandh Proos (M) och Malin Svaholm (S). I gruppen ingår även ledamöter från de andra fullmäktigepartierna.

Uppdaterad: 2018-11-29 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ida Stafrin
Oppositionsråd (C)
0612-801 29
ida.stafrin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.