18 juni 2018
Kommun & demokrati

Gemensam organisation kring familjehem byggs upp

Att skapa en likvärdig familjehemsvård av hög klass där de medverkande kommunerna drar nytta av varandra. Det är syftet med den länsgemensamma familjehemsorganisation som håller på att byggas upp.

Vi har redan tidigare berättat om det uppdrag som Kommunförbundet Västernorrland fått av länets socialchefer att bygga upp en familjehemsvårdsorganisations för länet. Ifjol lämnade förbundet ett förslag, som omfattar rekrytering, screening, utbildning och stöd av familjehem och jourhem. Den nya organisationen ska även rekrytera och ge stöd till förstärkta familjehem.

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) beslutade då att ställa sig positiv till förslaget, men avvaktade ett slutligt ställningstagande till dess att organisation och kostnader kunde presenteras på ett mer fullödigt sätt. Något som nu skett.

Enhet i Härnösand länkar samman kommunerna

Enligt Kommunförbundets organisationsbeskrivning förläggs enheten organisatoriskt till Härnösand. Varje deltagande kommun tecknar ett eget avtal med enheten. Avtalen är femåriga med ett års uppsägningstid.

Alla deltagande kommuner delar på de familjehem och jourhem som finns tillgängliga. Rekrytering av nya hem sköts av enheten. Deras uppgift är också att ansvara för utbildning och handledning av de privatpersoner som öppnar upp sina hem för barn och unga.

– Vi tror mycket på den här arbetsmetoden. Vid det senaste sammanträdet (2018-08-31) beslutade därför BAS-nämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta det slutliga beslutet, säger ordförande Jonne Norlin (S).

Gemensamma kostnader

Kostnaden för verksamheten fördelas mellan kommunerna proportionellt till storlek och i hur hög grad som de använder verksamheten.

Utgångspunkten för Kramfors kommuns del är att kostnaderna ska rymmas inom budgetram genom att minska köpet av konsulentstödda familjehem. Kostnaden för köp av konsulentstödda familjehem var i april månad 2018 cirka 1 400 000 kronor.

Läs mer:
Samverkan kring familjehem

Uppdaterad: 2018-06-20 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Anna-Stina Fors Sjödin
Chef BAS-förvaltningen
0612-802 34
annastina.fors.sjodin@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.