27 juni 2018
Kommun & demokrati

Högbondens framtid säkrad

Dialogen om Högbondens framtid har nu landat i en överenskommelse och ett samverkansavtal som säkrar allmänhetens tillgång till ön i det yttre kustbandet i Världsarvet Höga kusten.

– Högbonden är ett mycket populärt och uppskattat besöksmål för både nära och långväga gäster. Det är ett viktigt kulturarv, ett riksintresse och byggnadsminne i Världsarvet Höga kusten som vi ska bevara och hålla öppet för allmänheten, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Överenskommelse och samverkansavtal

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Region Västernorrland och Kramfors kommun har sedan ett antal år tillbaka fört en dialog om hur de, utifrån sina respektive roller och uppdrag, kan bidra till att bevara Högbonden för allmänheten. Dialogen har resulterat i en överenskommelse med Naturvårdsverket och ett samverkansavtal med Region Västernorrland.

Driften av vandrarhemmet

Överenskommelsen med Naturvårdsverket säkrar driften av vandrarhemmet från årsskiftet och fem år framåt. Naturvårdsverket behåller Högbonden i sitt fastighetsbestånd och är beredda att satsa såväl kort- som långsiktigt på anläggningen och platsen.

I första hand kommer Naturvårdsverket att ge Länsstyrelsen i uppdrag att avtala med en arrendator för de kommande åren samt att renovera anläggningen.

– Det känns väldigt skönt att ha landat den här överenskommelsen efter flera års osäkerhet om vandrarhemmets framtid. Vi är redan igång med att planera renoveringen och räknar med att under hösten påbörja arbetena ute på ön, säger Torbjörn Engberg, enhetschef på Länsstyrelsen.

Verksamheten kommer dock att drivas som tidigare, med flerbäddsrum och gemensamma utrymmen för kök och dusch. För den löpande driften ansvarar Länsstyrelsen på uppdrag av Naturvårdsverket.

Båttrafiken en förutsättning

Kramfors kommun ansvarar för att upphandla båttrafiken och ansvara för kostnaderna under åren 2019–2022. Kostnaderna beräknas uppgå till omkring 200 000 kronor per år. Region Västernorrland, som medfinansiär, förbinder sig att bidra med 150 000 kronor per år under tre år.

–  Högbonden är en fantastisk plats som inte lämnar någon oberörd. Platsen är också viktig för besöksnäringen. Vi vill både säkra och underlätta allmänhetens tillgång till ön, vandrarhemmet och naturligtvis även naturreservatet med dess geologi, skog, växt- och djurliv samt kulturhistoria och miljöer. Båttrafiken är grundläggande, avslutar Jan Sahlén.

Högbonden, ett byggnadsminne i yttersta kustbandet

Fyren på ön Högbonden, i det yttersta kustbandet i Höga kusten, började byggas år 1906 och var bemannad mellan åren 1909–1963. Efter en renovering år 1986 öppnade vandrarhemmet i STFs regi. Samma år bildades också naturreservatet, som består av de tre öarna Högbonden, Höglosmen och Furan.

Högbondens fyr är av Riksantikvarieämbetet utpekad som en av 25 fyrar i landet med högt bevarandevärde. Regeringen beslutade år 2017 att fyren ska vara ett statligt byggnadsminne.

Idag är vandrarhemmet ett uppmärksammat och uppskattat besöksmål med omkring 4 000 besökare per år. Anläggningen ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen. Både vandrarhemsverksamheten och båttrafiken drivs av privata entreprenörer, och regleras i ett avtal som löper ut vid årsskiftet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i ärendet den 26 juni 2018.

Läs mer

Naturvårdsverkets pressmeddelandelänk till annan webbplats 2018-06-25

Dialog om Högbonden 2017-12-04

Högbonden – fyrplatsen på bergetlänk till annan webbplats, Länsstyrelsens webbplats

Uppdaterad: 2019-02-28 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S) Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04 jan.sahlen@kramfors.se

Susanne Königson, chef
Samhällsavdelningen
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.