14 september 2018
Kommun & demokrati

Gör din röst hörd genom medborgarundersökningen

Under hösten genomför Kramfors kommun en medborgarundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Kanske är du en av dem som fått möjlighet att tycka till?

Kramfors kommun efterfrågar ofta kontakt med medborgarna. Vi bjuder regelbundet in till medborgardialog och uppmuntrar alla som har synpunkter att lämna dem via vårt formulär på kramfors.se. Att lämna medborgarförslag är ytterligare en möjlighet att göra sin röst hörd.

– Ordet ”tillsammans” genomsyrar all vår verksamhet. Medborgerligt inflytande ligger till grund för vår vision och formar därmed arbetet för hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun, nu och i framtiden, säger utvecklingssekreterare Andreas Gylling.

– Vi är måna om att så många som möjligt besvarar medborgarundersökningen, vi vill helt enkelt veta vad folk tycker!

Nationell undersökning uppdelad på kommunnivå

Medborgarundersökningen är en nationell aktivitet, totalt deltar 111 kommuner. Cirka 130 000 slumpmässigt utvalda personer har fått uppmaningen att svara på frågor inom följande områden:

  • Kommunen som plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i kommunen

– I Kramfors har vi också valt ett fjärde område som handlar om boendemiljö, berättar Andreas Gylling.

Webb eller papper

Urvalspersonerna kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som skickades ut i slutet av augusti. Webbenkäten är i år anpassad för att det ska vara lättare att svara via sin smarta telefon eller läsplatta.

Enkäten på andra språk

Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska.

Sista svarsdag

Svaren ska vara SCB tillhanda den 5 november, då stänger insamlingen. Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 31 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 5 november, kl. 13.00.

– Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Vi önskar dock att så många utvalda som möjligt lämnar sina synpunkter så att vi får ett bättre underlag att jobba vidare med. Allas åsikter är viktiga och gör skillnad, avslutar Andreas Gylling.

Läs mer

Vision 2031

Uppdaterad: 2018-09-18 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Andreas Gylling
Utvecklingssekreterare
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.