10 oktober 2018
Kommun & demokrati

Eventuell felinskrivning
i särskolan utreds

Under våren tog Kramfors kommun emot meddelanden från en privatperson som hävdar att vi i början av 2000-talet skrev in elever i särskolan som inte hörde hemma där. Efter en granskning bedöms att ingen kritik kan riktas mot personal och rutiner idag.

Det förekommer med jämna mellanrum att kommuner kritiseras för att barn placerats i särskola utan tillräckliga underlag. Det går inte heller att utesluta att detta skulle ha skett vid något tillfälle i Kramfors kommun, men att det skulle ha skett regelbundet och på ett systematiskt sätt är inte korrekt.

– Det påstådda inträffade långt innan min tid som förvaltningschef och det är svårt att kunna göra en utredning mer än 15 år senare. Kommunledningsförvaltningen har dock granskat anklagelserna och bedömer att det inte finns grund för några åtgärder, berättar Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningens chef Ulrika Hurdén.

Ulrika Hurdén

Redan vidtagna åtgärder
Under 2010 granskade Skolinspektionen särskolan i 30 kommuner; Kramfors var en av de utvalda kommunerna. Där framkom att det fanns brister i de underlag som låg till grund för beslut om mottagande i särskolan. Inspektionen visade även att diarieföring av ärendena saknades.

– Allt detta har åtgärdats, vi har nu fasta rutiner och regelverk som följs. När någon skrivs in i särskolan görs det alltid en utredning där psykologiska, medicinska, pedagogiska och sociala aspekter vävs in. Besluten om inskrivning fattas av elevhälsochef och skolchef, men det är alltid föräldrarna som skriver under, säger Ulrika Hurdén.

Ingen kritik från berörda parter
Även vid den tidpunkt då privatpersonen anser att det begåtts fel vid inskrivningen gjordes utredningar och samtal fördes med vårdnadshavare. Då var beslut om mottagande i särskolan delegerat till särskolans rektor. Hurdén berättar också att det inte framkommit någon kritik från berörda elever eller vårdnadshavare.

– Det är möjligt att det finns fall av tidigare felinskrivningar, men detta ligger så långt tillbaka i tiden att det inte går att bevisa. Det hela är i så fall mycket beklagligt och jag kan garantera att vi numera med styrdokument och riktlinjer har alla rutiner på plats.

Uppdaterad: 2018-10-12 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ulrika Hurdén
Förvaltningschef BKU
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.