12 oktober 2018
Kommun & demokrati

Ledsamt om någon känner sig felaktigt behandlad

Det förekommer att kommuner kritiseras för att barn placerats i särskola utan tillräckliga underlag. Enligt en privatperson har detta skett i Kramfors kommun, vilket BKU-nämndens ordförande Thomas Näsholm (S) beklagar.

– Kramfors kommun och Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har dock aldrig nåtts av kritik från vare sig elever eller föräldrar. 2010 gjorde Skolinspektionen en undersökning som visade på brister i rutinerna. Dessa har åtgärdats; vid en inspektion ifjol fanns inget att anmärka på, säger Thomas Näsholm.

Bakgrunden till den här texten är den e-postväxling en privatperson haft med vår kommundirektör om att elever skulle ha skrivits in i särskolan på felaktiga grunder i början av 2000-talet. E-posten diariefördes och Radio Västernorrland har i veckan gjort ett antal intervjuer i ärendet.

Thomas Näsholm berättar vidare:

Vem är särskolan till för?

– Särskolan är en skolform för barn och ungdomar, som på grund av en intellektuell funktionsvariation inte når upp till de kunskapskrav som ställs i så kallad vanlig skola. För att en elev ska skrivas in i särskolan krävs en dokumenterad nedsättning samt en utredning. Det är alltså inte ett beslut som tas lättvindigt. Pedagoger, psykologer, läkare samt inte minst föräldrar och vårdnadshavare är alltid med när beslutet tas. Allt görs i största möjliga mån av samförstånd.

Undervisningen i särskolan är uppbyggd efter elevernas individuella behov och förutsättningar. Klasserna är mindre och det finns fler vuxna i klassrummet. Särskolan är en egen skolform med en egen läroplan.

Har det gjorts felaktiga inskrivningar i särskolan i Kramfors kommun?

– Sedan början av 2000-talet, när de påstådda felinskrivningarna ska ha skett, har hundratals elever gått i Kramfors särskola. Det är omöjligt att säga att fel inte begåtts, men jag är säker på att det aldrig medvetet och systematiskt tagits in elever som inte hörde hemma i särskolan. Det har aldrig funnits något ont uppsåt. Och som jag sade tidigare, vi har heller aldrig blivit kontaktade av kritiska elever eller föräldrar.

Vad säger du till de elever som känner att de tvingades gå i en skolform där de inte hörde hemma?

– Det är naturligtvis mycket beklagligt, ja riktigt ledsamt, om någon känner så. Skolan ska vara en positiv miljö, som grundlägger vuxenlivet. Alla ska känna sig trygga i skolan och få de kunskaper och färdigheter som de har rätt till.

Hur långt sträcker sig Kramfors kommuns ansvar? Ber BKU om ursäkt?

– Jag riktar härmed en generell ursäkt till elever som på något sätt känner sig felaktigt behandlade. Däremot kan vi inte ta kontakt med alla tidigare elever personligen, av den enkla anledningen att vi inte har det uppdraget. Vi kan inte på eget bevåg utreda tidigare elever som idag är vuxna.

Kan du garantera att det inte begås fel vid inskrivningar idag?

– Jag kanske inte kan garantera, men jag vet att det gjorts allt för att eliminera den risken. Jag har varit ordförande för BKU-nämnden sedan 1 januari 2015 och har förtroende för såväl tjänstepersoner som pedagoger. Efter Skolinspektionens utredning 2010, där vi och ett stort antal andra kommuner fick anmärkningar, har vi gjort ett gediget utvecklingsarbete för att ta fram grundläggande riktlinjer och arbetsformer för särskoleverksamheten. Det finns dessutom styrning och ledning att ta till sig från Skolverkets håll.

Ifjol gjordes en ny kontroll av vår verksamhet och då fanns inget att kritisera. Vi är trygga med de rutiner och arbetssätt vi har idag.

När någon skrivs in i särskolan görs det alltid en utredning där psykologiska, medicinska, pedagogiska och sociala aspekter vävs ihop. Man går alltså inte bara på en parameter utan utreder eleven som helhet. Eleven står alltid i centrum, dennes behov är avgörande.

Hur ställer ni er till att ge stöd och ekonomisk hjälp till dem som känner sig felaktigt placerade och som hävdar att det inneburit hinder i deras liv?

– Det förslag om ekonomisk kompensation som Ann-Marie Begler, tidigare chef för Skolinspektionen, för fram få stå för henne, det är inget som Kramfors kommun kan utlova. I Sverige och i Kramfors har vi en väl utvecklad vuxenutbildning. Om någon av våra tidigare elever vid särskolan behöver stöd och råd får hen gärna kontakta oss. Som kommun vill vi vara en garant för kunskap och utveckling.

Läs mer

Eventuell felinskrivning i särskolan utreds, 2018-10-10

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@
kramfors.se

Ulrika Hurdén
Förvaltningschef BKU
0612-804 00 ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.