25 oktober 2018
Kommun & demokrati

Nya demensplatser skapas
på Viktoriagården

Demens drabbar tusentals personer årligen. Dessa behöver speciellt anpassad vård, helst i ett boende med demensinriktning. För att möta det ökade behovet beslutade BAS-nämnden idag att skapa 20 nya demensplatser på Viktoriagården i Kramfors.

Utgångspunkten för den äldrepolitik som bedrivs i Sverige är att alla ska kunna åldras i trygghet och, så långt det är möjligt, med fortsatt oberoende. Alla äldre ska bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg, som bygger på jämställda och jämlika grunder.

Demenssjukdomar går tyvärr inte att bota, utan syftet med hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens åtgärder är att underlätta vardagen och bidra till god livskvalitet. Anpassade lokaler och personal med rätt utbildning och arbetssätt är viktiga förutsättningar för detta.

För få platser med demensinriktning
I Kramfors kommun finns det 11 korttidsplatser och 211 platser i särskilt boende. Av dessa är 88 särskilt anpassade för personer med demenssjukdom.

Enligt en undersökning som gjordes 2017 bodde 61 personer med demensdiagnos på platser som inte har demensinriktning. Det finns alltså ett underskott på demensplatser. Man har också uppmärksammat att det skett fler fallolyckor på boenden där det bor personer med demenssjukdom men som inte har demensinriktning.

Viktoriagården ett naturligt val
– Det här är naturligtvis inte bra. Nämnden har därför beslutat att skapa 20 nya demensplatser på Viktoriagården, som redan nu har lokaler som passar för ett demensboende, berättar Jonne Norlin, ordförande för Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnen (BAS).

Beslut togs också att se över vilka lokalförändringar som behöver göras på andra boenden och ta med dessa kostnader i den kommande investeringsbudgeten.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors

Anna-Stina Fors Sjödin
Chef BAS-förvaltningen
0612-802 34 annastina.fors.sjodin@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.