29 oktober 2018
Kommun & demokrati

Utbildning i vårt nya
samverkansavtal

Sedan 1 augusti arbetar Kramfors kommun med ett nytt samverkansavtal som grund. Under förra veckan bjöd vi därför in alla chefer samt fackliga representanter och huvudskyddsombud/skyddsombud till utbildning.

Samverkansavtalet är i realiteten ett ”avtal om samverkan och arbetsmiljö”. Genom att ha ett avtal att luta sig mot får medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud ökad delaktighet vid olika former av beslutsprocesser.

– Alternativet är att MBL-förhandla om varje fråga, vilket inte är ett effektivt och proaktivt arbetssätt. Kramfors kommun vill med avtalet skapa ett gemensamt synsätt samverkanskulturen ska stärkas, säger Mikael Gidlöf, HR-chef.

Delaktighet främjar hälsa och ökat engagemang

Ambitionen med samverkansavtalet är att så många frågor som möjligt ska hanteras tillsammans med olika inblandade parter. Delaktighet främjar hälsan och ökar engagemanget för verksamheten, vilket bidrar till att bra beslut fattas.

Avtalet bygger på lagar

Kramfors lokala samverkansavtal bygger på medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen, lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och det centrala samverkansavtalet.

Dialog genomsyrar vår organisation

Arbetsgivarens beslut ska föregås av samverkan så nära berörda medarbetare som möjligt. Dialog ska genomsyra det arbete vi gör i Kramfors kommun. Det handlar om dialog mellan chef och medarbetare via medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och annat. Samverkansgrupper, där fackliga organisationer och skyddsombud ingår, är ett annat exempel på dialog.

– Samverkansavtalet har verksamheten och medarbetare i fokus. Delaktighet och inflytande är naturliga delar hos oss, säger Mikael Gidlöf.

175 seminariedeltagare

Den utbildning som anordnades var uppdelad på fyra tillfällen. Totalt har cirka 175 deltagare fått kunskaper om samverkansavtalet.

På fotot syns de fackliga företrädarna Marianne Persson (Kommunal), Perra Westin (Lärarförbundet) och Kramfors kommuns HR-chef Mikael Gidlöf. Saknas gör Charlie Berglund, Vision.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
HR-chef
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.