13 november 2018
Kommun & demokrati

Förvaltningsrättens dom - inget fel i fullmäktiges beslut

Den överklagan som en privatperson gjort av kommunfullmäktiges beslut kring Krambos finansiella förhållande till Hotell Kramm har avslagits. Detta enligt en dom från förvaltningsrätten den 31 oktober.

Bakgrunden till det hela är att en person överklagat kommunfullmäktiges beslut om budget för 2018. Hen menar att kommunen genom sitt bolag Krambo lämnar ett individuellt riktat stöd om 1,5 miljoner kronor till Hotell Kramm. Till stöd hänvisar den klagande till en e-postkonversation från 9 juni 2017 mellan två av kommunens företrädare.

Kramfors kommun har invänt att finansiella medel tidigare förts över till Krambo och att det avsett hotellet, men att något beslut om en sådan överföring för 2018 inte var fattat vid den tidpunkt den klagande relaterar till.

Kommunen tillämpar så kallad rambudgetering, vilket innebär att alla nämnder får en total budgetram som de själva förfogar över. Kommunfullmäktige beslutar alltså inte på detaljnivå.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att det inlämnade underlaget för överklagan inte styrker att kommunen har fattat beslut om den överföring av medel som görs gällande.

”Förvaltningsrätten finner därför att det överklagade beslutet inte har det innehåll som XX har anfört som huvudsaklig grund för att beslutet ska upphävas som olagligt. Med anledning därav aktualiseras inte heller, inom ramen för detta mål, frågan om en överföring av det slag som gjorts gällande i målet utgör ett individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare.”

Kramfors kommuns kommentar

Det är riktigt att Kramfors kommun sedan ett stort antal år tillbaka överför pengar till Krambo. Kramfors kommun äger bolaget och överföringen avser ett ägartillskott till verksamheten totalt.

– I Hotell Kramms fall tar Krambo ut den hyra som är möjlig utifrån marknadssituationen. Den räcker dock inte till, utan vi går in med ett driftsstöd. Att det skulle riktas direkt till en privat entreprenör stämmer dock inte, vilket nu också förvaltningsrätten slagit fast, säger Stefan Billström, chef Stöd- och serviceavdelningen.

 

Läs tidigare artikel:

Stöttar Kramfors kommun en privat entreprenör (2018-02-26)

Uppdaterad: 2018-11-16 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Stefan Billström
Chef Stöd- och serviceavdelningen
0612-801 43
stefan.billstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.