15 november 2018
Kommun & demokrati

Välkommen alla nyanställda!

Hur är kommunen uppbyggd som organisation? Vad gör en tjänsteperson och en politiker? Var finns alla verksamheter? Hur ser ekonomin ut? Det och mycket till får våra nyanställda kunskap om idag vid en introduktionsdag.

– Sedan några år tillbaka bjuder vi årligen in till en introduktionsdag för nyanställda. Det innebär att en del kan ha jobbat ganska länge medan andra är färska i sitt uppdrag, berättar Erica Nordqvist, HR-konsult.

Som den största arbetsgivare i kommunen med cirka 1700 anställda är Kramfors kommun mån om att alla ska känna sig väl till mods på sitt jobb. Att som ny få grundkunskaper om hur organisationen fungerar med förvaltningar, avdelningar och enheter är guld värt. För att känna gemenskap och veta att man arbetar i ett sammanhang är det också nödvändigt att man vet lite om hur kommunen styrs.

– Introduktionsdagen ska ge kunskap, men också vara en chans att lära känna nya personer. Nätverk över verksamhetsgränserna är alltid av godo, säger Erica Nordqvist.

Dagens programpunkter och talare

Först ut på talarlistan är kommunalrådet Jan Sahlén (S) och kommundirektör Peter Carlstedt. De berättar kort om sina respektive uppdrag. Det politiska läget, de politiska viljeinriktningarna (jämställdhet, hållbarhet och kultur) samt hur organisationen arbetar för att uppfattas som en enda arbetsgivare berördes också.

Elisabeth Jonsson, utredare, berättar om kommunens styrmodell. Därefter tar förvaltningscheferna Anna-Stina Fors Sjödin (BAS), Siv Sundström (MoB) och Ulrika Hurdén (BKU) vid för att berätta om sina respektive verksamheter.

Efter lunch går ekonomichef Pelle Nilsson igenom den kommunala ekonomin och HR-chef Mikael Gidlöf redogör för hur kommunen arbetar för att vara en bra arbetsgivare. Dagen avslutas med att Erica Nordqvist samlar ihop ämnen som intranätet, upphandling, kommunikationsstöd och sociala medier.

Fotnot:

HR = Human Resources. HR-avdelningen kallas även personalavdelningen
BAS = Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen
BKU = Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
MoB = Miljö- och byggförvaltningen

Följande yrkeskategorier var representerade:

 • Omvårdare
 • Vårdare
 • Personlig assistent
 • Integrationshandledare
 • Handledare
 • Mättekniker
 • Rörläggare
 • Bygghandläggare
 • Handläggare
 • Administratör
 • Konsumentsekreterare och dödsbohandläggare
 • IT Tekniker
 • LSS-handläggare
 • Arbetsanpassare
 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut
 • Praktiksamordnare Bemanning-och planeringsenheten
 • Rekryterare Bemanning-och planeringsenheten
 • Barnskötare
 • Förskolelärare
 • Lärare
 • Sjuksköterska
 • Skolpsykolog
 • Socialsekreterare
 • Familjerätt
 • Familjerättssekreterare
 • Utbildningsutvecklare
 • Jämställdhetsutvecklare
 • Upphandlare
 • Löneadministratör
 • HR-konsult
 • Ekonom
 • Enhetschef
 • Ekonomichef

Uppdaterad: 2018-11-15 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Erica Nordqvist
HR-konsult
0612-801 86
erica.nordqvist@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.