06 december 2018
Kommun & demokrati

Sista mötet för
Miljö- och byggnämnden

Efter jul görs en omorganisering av Kramfors kommun. Miljö- och byggnämnden upphör då och faller istället in under Kommunstyrelsen. Vid det sista nämndsmötet idag hölls därför ett avskedsfika.

– Visst känns det lite vemodigt, men jag är samtidigt övertygad om att verksamheten kommer att fortsätta utvecklas under Kommunstyrelsen, säger avgående ordförande Malin Svanholm (S).

Malin har suttit i miljö- och byggnämnden i 16 år, och varit ordförande de två senaste mandatperioderna. Uppdragen för miljö- och byggförvaltningen handlar både om tillsyn och samhällsutveckling.

Beslut som bidrar till samhällsutveckling

Många gånger är det stora frågor att besluta om. Bygget av Skarpåkersskolan, sanering av industriområden, utvecklingen av Botniabanan, resecentrum och upprättande av detaljplaner är några få exempel.

– Det är roligt att få vara en del av samhällsbygget. Positivt är det också att vi haft så god stämning i nämnden; samverkan över partigränserna har fungerat bra, berättar Malin Svanholm.
- Vi har tagit beslut tillsammans, jag tror vi haft en votering under överskådlig tid.

Reglerat arbete sedan länge

Redan 1874 kom den första stadgan som reglerade det arbete som utfördes inom ramen för hälsovård och byggnationer. Från 1952 finns ett allmänt krav att kommunerna skulle ha hälsovårdsnämnd och byggnämnd.

– 1982 kom ny lagstiftning och vi bildade miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tretton år senare, 1995, formerades dagens miljö- och byggnämnd, berättar förvaltningschef Siv Sundström.

Miljö- och bygg har alltså varit egen förvaltning sedan dess, något som upphör vid årsskiftet. Siv Sundström blir då avdelningschef för sitt arbetslag under Kommunledningsförvaltningens paraply. Den politiska nämnden blir Kommunstyrelsen.

Närmast på bilden syns Rolf Andersson (MP), "veteran" i miljöarbetessammanhang, och Svante Jönsson, som suttit i nämnden under 12 år.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Siv Sundström, chef
Miljö- och byggförvaltningen
0613-803 70
siv.sundstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.