27 februari 2019
Kommun & demokrati

Arbetsförmedlingen i Kramfors – förslag till utveckling och forskning

I ett brev till regeringen och Arbetsförmedlingen föreslår vi att arbetsförmedlingen i Kramfors utvecklas och att vårt förslag uppmuntras att studeras av forskare med syfte att utvärdera Arbets­förmedlingen och servicekontorens framtida roll.

För oss som lever och verkar i Kramfors och för oss som organisation i vårt samhällsbygge är Arbetsförmedlingens lokala kontor viktigt.

– Vi vill visa att lokal samverkan stärker statens närvaro och legitimitet genom väl förankrade insatser. Och med långsiktigt hållbara effekter som resultat, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Snabba svängningar i den nationella arbetsmarknadspolitiken bidrar till en ryckighet som spolierar fungerande samarbeten och försämrar tilliten till statens legitimitet, skriver Jan Sahlén (S) och kommundirektör Peter Carlstedt i förslaget.

Service på lika villkor

Förslaget betonar vikten av Arbetsförmedlingens fysiska närvaro och tillgänglighet, för att nå och ge service på lika villkor till alla. Oavsett var vi bor eller vilka vi är, har vi samma behov av grundläggande service med våra vardagliga myndighetsärenden. Den fysiska närvaron betyder mycket för ett nära och personligt stöd till arbetssökande likväl som till goda möjligheter till samverkan mellan myndigheter, näringsliv och individer.

– Kompetensutveckling och kvalificerad arbetskraft är grundläggande för oss som arbetsgivare och för näringslivets tillväxt i vår kommun.

Utmaningar och resurser i obalans

Kramfors kommun tillhör en av de 30 socioekonomiskt eftersatta landsbygdskommuner med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad samt långa avstånd. Ohälsotal, lägre levnadsår än i riket som helhet, minskat befolkningsunderlag samt resurser i obalans är andra strukturella problem som oroar.

Goda utvecklingsmöjligheter

Goda möjligheter till utveckling finns likväl. Vi har ett centralt geografiskt läge och goda kommunikationer. Inom en radie av 10 mil når vi 250 000 människor, något som inte låter sig göras i någon annan del av Norrland.
Vi har ett relativt starkt näringsliv, kreativa invånare och en växande besöksnäring.

Näringslivet präglas av ett fåtal stora företag och många små. Nio av tio företag har färre än 10 anställda och hela 95,7 procent har färre än 50 anställda. Vi vet att fyra av fem jobb skapas i företag som har mindre än 50 anställda.

– Med rätt stöd från både Arbetsförmedlingen och Kramfors kommun ser vi goda möjligheter för små företag att växa och utvecklas.

Bo, arbeta och leva i Kramfors

En nyckel för att kunna bo, arbeta och leva på en plats är att det finns jobb, företagande och samhällsservice.

– Vi jobbar strategiskt och målmedvetet för att skapa ett bra företagsklimat, ett rikt näringsliv och goda förutsättningar för våra medborgare att leva och uppleva fördelarna med att bo, växa upp, utbilda sig, arbeta och åldras i vår kommun.

Bakgrund

Vid en pressträff i den 5 december 2017 i Kramfors lämnar statsminister Stefan Löfven (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) beskedet att ett nytt statligt servicekontor ska öppnas i Kramfors. I de gemensamma lokalerna ger nu Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen nu ger service till alla oss som lever, bor och verkar i Kramfors.

I slutet av januari i år varslar Arbetsförmedlingen 4500 anställda och aviserar att det bland annat blir aktuellt att stänga arbetsförmedlingskontor.

Den 26 februari 2019 sänder Kramfors kommun ett förslag på utveckling av arbetsförmedlingskontoret i Kramfors samt forskning av förslaget till arbetsmarknadsdepartementet, finansdepartementet, Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Samtidigt varnar samtliga sju kommuner i Västernorrlands län samt Region Västernorrland i ett gemensamt brev för följderna om Arbetsförmedlingen lägger ned lokala kontor i länet till Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsdepartementet, finansdepartementet, utbildningsdepartementet och SKL.

Kramfors kommun förslag

Arbetsförmedlingens lokala kontor i Kramfors – förslag till utveckling och forskningPDF

Gemensam skrivelse

Arbetsförmedlingens lokala närvaro i VästernorrlandPDF

Relaterade nyheter

Servicekontor i Kramfors – öppet! 28 maj 2018

Statsministerbesök med glädjande besked, 6 december 2017

Uppdaterad: 2020-03-12 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Peter Carlstedt
Kommundirektör
0612-801 10
peter.carlstedt@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.