16 april 2019
Kommun & demokrati

Suomen kielen hallintoalue käynnistynyt – Finskt förvaltningsområde i gång

Kunta on nimittänyt Kristiina Oikarin Suomen kielen hallintoalueen koordinaattoriksi / Kristiina Oikari har utsetts till kommunens samordnare för finskt förvaltningsområde.

Kramforsin kunta kuuluu helmikuusta asti suomen kielen hallintoalueeseen ja tämän kehittäminen on nyt täydessä käynnissä. Koordinaattori Kristiina Oikari näkee tehtävänsa tärkeänä.

– Suomen kielen hallintoalueeseen liittyminen tarkoittaa sitä, että kunnan kansallisella vähemmistöllä, ruotsinsuomalaisilla, on vahvistettu suoja ja määrättyjä erityisoikeuksia. Näistä informointi ja niiden toteuttaminen Kramforsin kunnassa on tarpeellista ensisijaisesti mitä tulee vanhustenhoitoon ja lasten ja nuorten suomen kielen kehittämiseen.

Kristiina Oikarin tehtävänä on nyt selvittää kuinka tämä toteutetaan kunnassamme. Kramforsin kunnassa asuu noin 400 ensimmäisen polven ruotsinsuomalaista ja tämän lisäksi heidän lapsiaan ja lapsenlapsiaan.

– Olen nyt kiinnostunut saamaan yhteyden näistä mahdollisimman moneen. Löydän heistä osan Suomi-seuran kautta mutten lainkaan kaikkia. Tämän vuoksi kehotankin jokaista kunnan ruotsinsuomalaista, joka on kiinnostunut suomen kielen hallintoalueen kehittämisestä, ottamaan yhteyttä minuun.

___________________________

I februari utnämnde regeringen oss till finskt förvaltningsområde och arbetet med att bygga upp det är nu i full igång. Samordnaren Kristiina Oikari ser sitt uppdrag som viktigt.

– Att ingå i finskt förvaltningsområde innebär att den nationella minoriteteten sverigefinnar har förstärkt skydd och speciella rättigheter. Att informera och realisera dessa i Kramfors kommun är angeläget främst vad gäller äldrevård samt barn och ungdom.

Hur det ska gå till hos oss är ett uppdrag som Kristiina har att utreda. Det bor ungefär 400 första generationens sverigefinnar i kommunen, sedan tillkommer barn och barnbarn.

– Alla dessa vill jag nu försöka få kontakt med. Genom Finska föreningen når jag en del, men inte alla. Därför vill jag nu uppmana alla kommunens sverigefinnar som är intresserade av arbetet med finskt förvaltningsområdet att kontakta mig.

Uppdaterad: 2019-12-15 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Majvor Byström
Chef kommunikations-
och kundtjänstenheten
0612-801 85
majvor.bystrom@kramfors.se

Kristiina Oikari
Projektledare
Finskt förvaltningsområde
0612-800 45
kristiina.oikari@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.