Jan Sahlén, t h, Roger Johansson, ordförande för samhällsutvecklingsutskottet i Sollefteå kommun.

15 maj 2019
Kommun & demokrati

Gemensamt seminarium om totalförsvaret lockar många

Samarbete, kunskapsförmedling, ökat fokus… Orsakerna är många till varför Kramfors och Sollefteå kommuner tillsammans med MSB bjuder in till ett två dagar långt seminarium om totalförsvar. Ådalen vill bidra till Sveriges försvar och säkerhet.

Stora samlingssalen hos Myndigheten för skydd och beredskap på Sandö är fylld av expertis. Regionens samlade sakkunskap inom området har samlats för att ta del av nuläget inom totalförsvaret, men också fokusera framåt. Tjänstepersoner, politiker och andra nyckelfunktioner som på sikt ska forma en modell för återuppbyggnaden av totalförsvaret.

Samarbete en viktig del i arbetet

Landshövding Berit Högman hade äran att inleda seminariedagarna. I sitt tal betonade hon vikten av samarbete. Att Kramfors och Sollefteå gör gemensam sak är helt rätt; det viktiga är att se på totalen snarare än delsegrarna. Konkurrens gynnas ingen av i detta ärende.

Landshövding Berit Högman

Kramfors och Sollefteå har tillsammans tagit fram ett grundmaterial som belyser områdets strategiska och kostnadseffektiva förutsättningar för att spela en roll i det framtida totalförsvaret i Sverige. Igår (14 maj) lämnade försvarsberedningen en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen där Sollefteå nämns som en tänkbar ort för etablering av arméregemente.

Regionen har redan många fördelar

Kramfors kommunalråd Jan Sahlén (S) konstaterade i sitt välkomsttal att Sverige som nation har behov av att bygga upp och förnya krigsorganisationen. Han berörde också det faktum att Ådalen har många av de nödvändiga ingredienser som behövs för att vara nav för totalförsvaret.

Vi har viktiga myndigheter som MSB och Folke Bernadotte-akademien, ett räddningsgymnasium, tidigare erfarenheter av regementen, militär infrastruktur med kaserner, förråd, skjutfält och övningsområden. Vi har flygplats, E4, modern järnväg, djup havsvik, företag inom förvarsindustrin och så vidare. Samt ett världsarv och en destination (Höga kusten) i världsklass.

– Så sent som igår beslutade Kramfors kommunstyrelse att frågan om en etablering av totalförsvaret i Mellannorrland ska vara prioriterad, säger Jan Sahlén.

Sollefteå kommun har redan tidigare tagit ett liknande inriktningsbeslut.

Kramfors kommunchef Peter Carlstedt

Ådalen en oslipad diamant

Kramfors kommundirektör Peter Carlstedt, som har en tidigare bakgrund som räddningschef, menar att det finns en nära koppling mellan det civila och det militära försvaret.

– Försvarenheterna är nedrustade, en del av kunskapen har försvunnit och vi befinner oss just nu i en gråzon. Ådalens mångåriga erfarenhet gör dock att vi borde vara ett naturligt val för en återetablering av försvarsmakten. Jag tror vi sitter på en oslipad diamant, säger Carlstedt.

Förutom representanterna från Kramfors kommun välkomsttalade Sollefteås kommunchef Anna-Sofia Kulluvaara och Roger Johansson, ordförande för samhällsutvecklingsutskottet i Sollefteå kommun.

Under onsdagens seminarium behandlas följande:

Varför deltar MSB?
Jan Wisén, senior rådgivare MSB

Försvarsberedningen
Jan Hyllander, departementsråd i försvarsdepartementet

Totalförsvaret
Per Larsson, utredare civilt försvar MSB

Lägesbild försvarsmakten
Mikael Johansson, överstelöjtnant Militär region nord

Räddningstjänst i höjd beredskap
Ove Brunnström, handläggare MSB
Andreas Hoff, räddningschef Höga kusten-Ådalen

Lägesbild Försvarets radioanstalt
Mats Persson, handläggare FRA

Lägesbild Polisen
Hans Lundström, Polis Nord

Lägesbild BAE Systems/SAAB
Björn Borin, regional diretor BAE
Anders Hellman, VD Dockstavarvet

Lägesbild Länsstyrelsen Västernorrland
Torbjörn Westman, beredskapsdirektör

Torsdag 16 maj genomförs en workshop med syfte att utveckla ett framtidsinriktat koncept för Västernorrlands bidrag till Sveriges totalförsvar och säkerhet.

Läs mer:

Pressinbjudan - Totalförsvaret ska utvecklas i Ådalen (2019-05-13)

www.kramfors.se/totalforsvar

Uppdaterad: 2019-05-15 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunalråd
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Jan Mellander
Samhällsavdelningen
0612-801 06
janne.mellander@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.